Gå till innehållet

Världens första internationella fågelstationskonferens i Falsterbo

Fyren vid Falsterbonäset. Foto: Erik Hansson

Fyren vid Falsterbonäset. Foto: Erik Hansson

Helgen den 29 augusti till 1 september 2014 anordnas världens första internationella fågelstationskonferens i Falsterbo. Konferensen lockar deltagare från 40 fågelstationer runt om i världen och ska diskutera frågor som hur flyttfåglar påverkas av klimatförändringar och hur ny teknik kan förstärka flyttfågelforskningen.

Konferensen kallas International Bird Observatory Conference (IBOC) och är ett samarbete mellan Lunds universitet och Falsterbo fågelstation. De 101 deltagarna, som kommer från 20 länder, kommer förutom föredrag också erbjudas guidade turer i ett av landets hetaste fågelområden.

En av initiativtagarna till den nya konferensen är Björn Malmhagen på Falsterbos fågelstation.

Vad hoppas ni åstadkomma med IBOC?
– Syftet med IBOC är att fysiskt föra samman så många av världens fågelstationer som möjligt för att utbyta erfarenheter och kunskap och på så sätt stärka fågelstationernas roll inom grundforskning, miljöövervakning och utbildning runt om i världen. Vi hoppas att många nya kontakter knyts som också leder vidare till olika samarbeten, säger Björn Malmhagen.

Ringmärkning av fåglar har pågått sedan i slutet av 1800-talet och sedan 1911 i Sverige, men på många sätt är systemet ungefär likadant 2014 som 1911. Läs gärna vår artikel om hur ringmärkning fungerar här.

Om man blickar framåt lite – vilka större förändringar tror du kommer ske på fågelstationer de närmaste åren?
– Dels finns det ju en teknisk aspekt på verksamheten som utvecklas i rasande fart. Själva ringmärkningen som praktisk metod har ju sett i princip likadan ut i över 100 år och här kommer tekniska lösningar innebära stora förändringar, samt spännande möjligheter. Vidare tror jag att områden som utbildning och information blir allt viktigare i en global värld där vi ser stort sug efter information. Den kunskap som finns samlad på väldens fågelstationen är ju enorm och kan användas för att skapa engagemang och förståelse för hur naturen fungerar och mår, avslutar Björn Malmhagen.

Förhoppningen är att någon annan fågelstation ska ta över stafettpinnen och arrangera IBOC 2015. Kanske föds en ny årlig fågelkonferens den 29 augusti i Falsterbo.

Mer att läsa