Gå till innehållet

Världens effektivaste kolsänka finns i Danmark, under ytan

Sjögräs står för en av världens effektivaste kollagring. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15470611

Sjögräs står för en av världens effektivaste kollagring. Foto: Hans Hillewaert, CC BY-SA 4.0.

Ingen annanstans i världen har så hög lagring av kol per kvadratcentimeter uppmätts som i sjögräset i viken Thurøbund vid ön Thurø i Danmark. Anledningen är att havet i området är skyddat och att sjögräset lever i en synnerligen produktiv miljö.

– Många sjögräsängar i världen har undersökts. Jag deltog nyligen i en undersökning och mätning av kollagringskapaciteten i tio sjögräsängar i Östersjön. Ingen plats kom ens i närheten av Thurøbund, säger professor Marianne Holmer, University of Southern Denmark (SDU).

LÄS ÄVEN: • 100 forskare: Sjögräsängar måste skyddas i hela världen

Faktum är att de 27 000 gram kol per kvadratmeter som uppmätts i Thurøbund är långt över vad som hittats någon annanstans i världen. Det har tidigare aldrig uppmätts mer än 10 000-11 000 gram kol per m2. Anledningarna till att det är en så effektiv kolsänka just här är dels att området är skyddat och dels att området är väldigt produktivt. När sjögräset frodas och när döda plantor dör stannar de i sjögräsängarna och begravs i sedimentet. På så sätt lagras ännu mer koldioxid i dem.

Sjögräsängar täcker bara 0,1-0,2 procent av världens havsbottnar, men står för upp till 18 procent av världens lagrade kol. Tyvärr har de dock blivit allt mindre. Sedan 1879 har jorden förlorat 29 procent av sina sjögräsängar och i Danmark har 80-90 procent försvunnit sedan 1930-talet.

Sjögräsängar är inte bara effektiva kolsänkor – de är också viktiga för den biologiska mångfalden då de utgör livsmiljö åt bland annat räkor, torsk och plattfiskar. Dessutom filtrerar sjögräset vattnet och håller det rent.

Källa: Science Daily

Mer att läsa