Gå till innehållet

Världens beslutsfattare: Tre största globala hoten 2019 kopplas till miljön

Extremväder är ett av de största globala hoten 2019 spår World Economic Forum. Foto: Daphne Zaras – http://www.nssl.noaa.gov/headlines/dszpics.html. Public Domain, Link

När 1000 av världens mäktigaste beslutsfattare får tycka till om hoten mot världen är miljön i fokus. Fem av de tio största hoten mot världen 2019 har koppling till miljön enligt World Economic Forums Global risk report 2019 

– Om inte dessa problem löses kommer de hindra världens förmåga att hantera en rad växande utmaningar, från växande bevis på miljömässigt förfall till större störningar för den fjärde industriella revolutionen, skriver World Economic Forum.

LÄS ÄVEN: • FN: Två år på oss att undvika skenande klimatförändringar

Rapporten delar upp de största hoten i vilken påverkan de kommer ha och vilken sannolikhet det är att de kommer ske. Båda dessa topplistor har stort fokus på miljön.

När det gäller globala hot som har störst risk att ske 2019 har topp tre kopplingar till miljön:1. “Extremväder”, 2. “Misslyckat försök att anpassa sig till klimatförändringar” och 3. “Naturkatastrofer”. Även “Miljökatastrofer orsakade av människan” (plats 6), “Förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystemtjänster” (8) och “Vattenkris” (9) får plats på listan som även har med cyberattacker, datorbedrägerier, storskalig flyktingvåg, vattenkris och “Ekonomiska bubblor i tongivande länder”.

LÄS ÄVEN: • Finanseliten oroas över klimatförändringar och artutrotningen

Av de globala hoten som riskerar att drabba världen hårdast 2019 är fem av de sex värsta hoten kopplade till miljön:
(1. Massförstörelsevapen)
2. Misslyckat försök att anpassa sig till klimatförändringar
3. Extremväder
4. Vattenkris
5. Naturkatastrofer
6. Förlust av biologisk mångfald och kollaps av ekosystem

Sedan 2011 har World Economic Forum i sin Global risk report angett att olika miljömässiga hot hör till de fem värsta som världen står inför.

Rapporten ligger till grund för hur tonen blir när 2 500 av världens mäktigaste företagsledare, experter och politiker samlas på det årliga toppmötet World Economic Forum i Davos.

Källa: Global risk report 2019

Mer att läsa