Gå till innehållet

Världens äldsta fågelmor slog sitt eget rekord igen

Laysanalbatrossen Wisdom, med sin unge i februari 2019. Foto: USFWS – Pacific Region 

Laysanalbatrossen “Wisdom” har slagit sitt eget rekord. Minst 68 år gammal blev hon nu i februari 2019 mor igen och putsade därmed till sitt eget världsrekord som den äldsta fågelföräldern. Hon ringmärktes för första gången som vuxen 1956. 

Sedan 2006 har Wisdom och hennes partner Akeakamai återvänt till samma plats på Midway-öarna varje år. Men det är en kort tid de spenderar på land. 90 procent av sin tid flyger Wisdom över haven för att söka föda i form av bland annat bläckfiskar och fiskägg.

Samma år som Wisdom ringmärktes första gången konstaterades hon häcka och eftersom laysanalbatrosser inte börjar häcka förrän vid fem års ålder är hon alltså minst 68 år idag. Under sin livstid har Wisdom fått 31-36 ungar. Varje lyckad häckning för albatrosser är viktig för populationen. De lägger inte ägg varje år och föder bara upp en unge åt gången.

Under häckningstiden 2017 upptäcktes att Wisdoms unge från 2001 nu häckade någon meter bredvid henne. Det var första gången som en av hennes ungar dokumenterats återvända till platsen.

LÄS ÄVEN: • Svårräknade albatrosser inventeras från rymden

19 av världens 21 albatrossarter hotas av utrotning och laysanalbatrosser är med på den internationella rödlistan som “Nära hotad”. Bland annat på grund av människans fiskemetoder som lurar fåglarna att krokas fast och drunkna, men också på grund av invasiva arter som råttor och kaniner som hotar albatrossernas häckningsområden. Utrotande av råttor för att gynna övrigt djurliv har vi skrivit om förr på Natursidan.se.

Källa: USFWS – Pacific Region 

Mer att läsa