Gå till innehållet

Världens 25 sista madagaskarbrunänder behöver ett nytt hem

Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) har i en studie kommit fram till att det bara finns 25 individer kvar av madagaskarbrunanden (släkting till vigg och brunand), vilket gör den till en av världens mest sällsynta fågelarter. Nu måste de få ett nytt hem.

Madagaskarbrunand. Foto:  Frank Vassen via Flickr

Madagaskarbrunand. Foto: Frank Vassen via Flickr

I den våtmark där de lever i dagsläget dör 96 procent av ungarna när de är två till tre veckor gamla eftersom våtmarken som de lever i är för djup för ungarna att hämta mat i. Anledningen till att madagaskarbrunänderna trots det finns i området är enligt naturvårdare att människor drivit iväg dem från tidigare våtmarker med skogsskövling, nyanläggda jordbruksmarker och fiske

Sedan 2006 har flera naturvårdsorganisationer jobbat med ett uppfödningsprogram för att stärka populationen.

Enligt Dr Geoff Hilton, chef för artforskning på WWT, är madagaskarbrunanden ännu ett exempel på fåglar som vistas i en biotop som egentligen inte är så lämplig för dem eftersom det är ett av få kvarvarande områden som inte förstörts av människan.

Hoppet är dock inte ute för den sällsynta anden. Uppfödningsprogrammet har varit framgångsrikt och nu har det även hittats en sjö som kan fungera som ny häckplats för änderna. För att det ska lyckas behövs hjälp från lokalbefolkningen som också måste få hjälp att livnära sig från sjön som de lever vid.

Källa: BBC

Mer att läsa