Gå till innehållet

Vargvalpar har fötts i Danmark för första gången på över 200 år

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson 

Naturstyrelsen i Danmark har kunnat konstatera att vargarna, som etablerat sig i landet de senaste fem åren, nu fått valpar. Det är första vargföryngringen i Danmark på över 200 år.

Vargarna har valt att bilda revir på Västjylland, i ett stort sammanhängande statligt naturområde. De danska myndigheterna har gått ut med information om föryngringen, men inte med en exakt plats. Detta för att inte vargarna ska störas.

– Danskarna behöver inte vara rädda för vargen, bara för att det nu dokumenterats vargungar. Det gör varken vargen mer eller mindre problematiskt, säger Annette Samuelsen på Miljøstyrelsen.

LÄS ÄVEN: • Vargflock i Danmark för första gången sedan 1813.

Vargarna lever framför allt av hjortar och rådjur, men i de fall de tar boskap så utgår ersättning från Miljøstyrelsen. Efter att stängsel till får i området säkrats i april har enbart ett angrepp mot fåren ägt rum och då på ett ställe där stängslet inte monterats korrekt.

Naturstyrelsen har dokumenterat minst tre valpar, men en privatperson ska ha filmat valparna häromdagen och då räknat till hela åtta ungar. Se filmen här:

Källa: Naturstyrelsen

Mer att läsa