Gå till innehållet

Vargstammen fortsätter minska kraftigt i Sverige

Vargar i hägn. Foto: Frida Hermansson 

Antalet vargar i Sverige fortsätter att minska. På bara ett år har var sjunde varg försvunnit eller dött och på tre år har antalet minskat med en mer än en fjärdedel.

När Naturvårdsverket presenterar sin statistik för antalet vargar i Sverige räknar de även med döda vargar. Så när de skriver att det vintern 2017/18 fanns cirka 305 vargar i Sverige, så var högst 266 av dem vid liv. Resten sköts i skydds- eller licensjakt under inventeringensperioden. Exakt hur många som lever är också oklart.

– Hur många vargar som dör totalt är okänt eftersom det inte går att hitta alla djur som dör, skriver Naturvårdsverket i sin inventeringsrapport.

LÄS ÄVEN: • Ökande illegal jakt hotar svenska rovdjursstammar

Det är en minskning av den svenska vargstammen med 14 procent jämfört med förra vintern och med 26 procent sedan toppåret 2014/2015.

– Vargpopulationen i Sverige fortsätter att minska för tredje året i rad, men det finns ingen uppenbar naturlig förklaring för minskningen. I Norge ökar antalet vargar, säger Maria Hörnell-Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket.

LÄS ÄVEN: • Obduktioner av svenska vargar avslöjar omfattande tjuvjakt

Naturvårdsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)Grimsö forskningsstation på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Svenska Rovdjursföreningen är däremot alla överens om att tjuvjakten på varg är omfattande i Sverige idag. Den är dock inte medräknad i statistiken eftersom den exakta omfattningen inte finns dokumenterad. Men det har gjorts uppskattningar.

– År 2011 beräknade vi att den illegala jakten på varg var 12–13 procent av populationen. I dag bedömer vi att 15–18 procent dödas genom illegal jakt. Men siffrorna är än så länge bara preliminära, sa Olof Liberg, docent i viltekologi och vargforskare vid Grimsö forskningsstation på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), i ett pressmeddelande i maj 2018.

Vargforskaren Håkan Sand menar att ungefär hälften av de vargar som dör har dödats i illegal jakt och antalet har ökat sedan i början av 2000-talet. Han menar att det kan röra sig om någonstans mellan 40 och 50, ”eller kanske till och med fler” vargar om året som dödas illegalt. Det är därmed den enskilt största dödsorsaken för Sveriges vargar.

Källor: Naturvårdsverket

Mer att läsa