Gå till innehållet

Vargkommittén klar – goda chanser att skapa “fred”

Vargar i hägn. Foto: Marie Mattsson

Vargar i hägn. Foto: Marie Mattsson

Den nationella kommittén för en hållbar rovdjurspolitik för varg, även kallad Vargkommittén, har nu överlämnat sitt betänkande “Åtgärder för samexistens mellan människa och varg” till regeringen.

I det 244 sidor långa betänkandet anses regeringens rovdjurspolitik ha varit “lyckosam ur rovdjurens perspektiv” eftersom antalet lodjur och vargar ökat kraftigt i landet. Däremot har politiken “varit mindre framgångsrik när det gäller att hantera de konflikter som har uppstått i samband med rovdjurens tillväxt”. Dessutom har befolkningen ett “bristfälligt” förtroende för hur “riksdagen och de förvaltande myndigheterna hanterar rovdjurspolitiken”.

Som förslag för att uppnå bättre förutsättningar för samexistens mellan människa och varg anges bland annat att förenkla skyddsjakten genom att tillåta skyddsjakt vid “första angrepp”, öka ersättningen för rovdjursskador, fortsätta utveckla de skadeförebyggane åtgärderna, konkretisera förvaltningsplanen och begränsa den illegala jakten.

Naturskyddsföreningen, WWF och Rovdjursföreningen “ställer sig i huvudsak bakom merparten av de förslag som har arbetats fram“.
– Chanserna är nu goda att skapa fred och en bred enighet i vargfrågan, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

Källa: Vargkommittén

Mer att läsa