Gå till innehållet

Vargjakten 2013 sammanfattad

Foto: Marie Mattsson

En av Skansens vargar. Foto: Marie Mattsson

Uppdaterat 14 februari: Den 12 februari tog Högsta förvaltningsdomstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd av kammarrättens dom. Det innebär sannolikt att årets vargjakt redan är över eftersom jakten bara får fortsätta till den 17 februari. Sammanlagt sköts tre vargar.
– Det är en fortsatt parodi och tilltron till rovdjurspolitiken är nu noll, säger Jägareförbundets Gunnar Glöersen till SVT.

Jan Bergstam på Rovdjursföreningen i Värmland är mer positiv i SVT:s Värmlandsnytt:
– Det här var ett bra beslut som stärker vårt arbete. Det visar att vi inte jobbat förgäves, säger han.

Uppdaterat 7 februari:
Sent igår kväll stoppade kammarrätten vargjakten och den kommer inte återupptas förrän den är rättsligt prövad. Det är resultatet av WWF:s, Naturskyddsföreningens och Rovdjursföreningens överklagande av Naturvårdsverkets jaktbeslut.

Naturvårdsverket har beslutat att 16 vargar ska skjutas i en “selektiv och riktad jakt på inavlade vargar som ett led för att minska inaveln och få en långsiktigt livskraftig vargstam“. Enligt Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, skapar skjutandet av en av vargarna i ett alfapar “utrymme för vargar med bättre genetik att etablera sig i vargreviret, och på så sätt kan man på kort sikt skapa en utveckling åt rätt håll”.

Naturvårdsverket är i sina beslut och utredningar tydliga med att “selektiv och riktad jakt efter varg är en åtgärd bland flera” för att förstärka den skandinaviska vargstammen. Andra åtgärder som föreslås är utplantering eller invandring av genetiskt friskare vargar.

Tidigare har EU-kommissionen riktat skarp kritik mot Sverige för att inte skydda vargstammen tillräckligt och beslutet om jakt har väckt stark kritik från flera olika miljöorganisationer. En överklagan mot jakten har lämnats in till förvaltningsrätten i Stockholm av Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen och WWF. De anser att jakten strider mot den svenska jaktförordningen och EU:s art- och habitatdirektiv.

– Naturvårdsverkets uttryck ”selektiv och riktad jakt” är ingenting annat än en omskrivning av licensjakt och strider mot svensk lagstiftning eftersom det inte följer EUs art- och habitatdirektiv, säger Peter Westman, naturvårdschef på WWF.

Jakten gäller mellan 31 januari och 17 februari 2013 och omfattar åtta revir i Dalarnas, Värmlands, Örebros och Västmanlands län. Under lördagen den 2 februari sköts tre vargar: en i Örebro län och två i Dalarna. I det andra reviret i Dalarna som det beslutats jakt i har Johan Frost, rovdjursansvarig i Mora norra jaktvårdskrets, meddelat att jägarna inte vill skjuta vargarna eftersom dessa “är det enda vargparet i hela Sverige som inte attackerar hundar och inte attackerar våra fäbodar”. Naturvårdsverket har dock svarat att det inte blir aktuellt med jakt i ett nytt revir.

Det senaste dygnet har det snöat på flera håll i jaktområdena vilket sannolikt ökar möjligheten för jaktlagen att spåra upp vargarna.

Mer att läsa