Gå till innehållet

Vargen ökar i Tyskland och Alperna men minskar i Sverige

Vargar. Foto: Cecilia Rudengren 

73 vargrevir bekräftas för närvarande finnas i Tyskland, mot 60 föregående år.  Även i Alperna har vargstammen ökat med 23 revir. Samtidigt har Sveriges vargar minskat i antal.

De flesta tyska vargrevir finns i Brandenburg nära polska gränsen, följt av Sachsen och Niedersachsen. För första gången sedan utrotningen av varg i Tyskland för över 150 år sedan har ett vargrevir även bekräftats i Bayern. Detta enligt ett pressmeddelande från Bundesamt fur Naturschutz (BFN) som är den tyska motsvarigheten till Naturvårdsverket. BFN: s president, professor Beate Jessel säger:

– Den fortsatta positiva utvecklingen av vargpopulationen i Tyskland står i stark kontrast till den dramatiska globala förlusten av biologisk mångfald. Denna framgång visar oss att arten drar nytta av ett starkt skydd.

LÄS ÄVEN: • EU ska bekosta ersättningar till boskapsägare för rovdjursskydd

I det tyska pressmeddelandet poängteras att vargen är en art som är starkt skyddad enligt EU: s direktiv om fauna- och florahabitat.

Även i Alperna har antalet vargar ökat. Från 75 vargrevir till 98 under det gångna året, enligt BauernZetung.

I Sverige har vargpopulationen minskat med mer än en fjärdedel de senaste tre åren. Enligt Naturvårdsverket beror minskningen troligen på omfattande illegal jakt. I början av sommaren sa Maria Hörnell-Willebrand, chef för Viltanalysenheten på Naturvårdsverket i en intervju i Vetenskapsradion att det inte finns någon annan förklaring till nedgången än tjuvjakt.

LÄS ÄVEN: • Vargstammen fortsätter minska kraftigt i Sverige

– Vi hittar ingenting naturligt som skulle kunna förklara minskningen de sista tre åren. Det enda som finns kvar som förklaringsgrad är att man illegalt tar bort ganska mycket varg.

LÄS ÄVEN: • Ökande illegal jakt hotar svenska rovdjursstammar

Resultatet från inventeringsperioden 2017/18 visar att det endast finns cirka 305 vargar i Sverige, vilket är en minskning med 14% från förra vintern. Då visade inventeringsresultatet 355 vargar. Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, som analyserar alla vargar som påträffats döda i naturen, är vargpopulationen fullt frisk och borde därför snarare öka i antal. En forskningsrapport från 2011 av vargforskaren Olof Liberg vid Sveriges Lantbruksuniversitet visar att uppemot 15 procent av vargstammen dödas illegalt varje år.

Källor: Naturvårdsverket, Sveriges Radio, BFN, BauernZeitung

Läs mer

Mer att läsa