Gå till innehållet

Vargar har etablerat sig i Europas mest tätbefolkade länder

Även om vargen i Sverige jagas hårdare än någonsin, så har den i Europa gjort en anmärkningsvärd comeback och gynnar nu ekosystem i många områden som inte haft vargar på över 100 år.

Två av dessa områden är Europas näst och tredje mest tätbefolkade länder; Nederländerna och Belgien. I Sverige bor det i snitt drygt 25 personer per kvadratkilometer. Nederländerna har mer än 20 gånger fler – 507,3 invånare per kvadratkilometer och Belgien är inte långt efter med 377,3.

Det var sommaren 2011 som vargarna återvände till både belgisk och nederländsk mark – för första gången på över 100 år, därmed har länderna återfått en av nyckelarterna för att återskapa natur och biologisk mångfald. Det var en väldigt väntad utveckling med tanke på att vargar etablerat sig bara 20 mil från gränserna.

Kan bli fem gånger fler
Nu, drygt tio år senare, har båda dessa länder relativt väletablerade vargstammar. I Belgien, som är stort som Småland, lever det nu 24 vargar och enligt organisationen Welkom Wolf (“Välkommen varg”), kan det så småningom finnas utrymme för över 100 vargar i landet. Precis som i Sverige finns det mer byten för vargar än på väldigt länge och i vissa områden i landet finns det också naturområden där vargarna kan leva relativt ostört. De kan också enkelt vandra till Tyskland och Nederländerna för att hitta partners från andra flockar.

Även i Nederländerna har vargar etablerat sig och i dagsläget finns det troligen ungefär 20 vargar i landet. Naturföreningen Natuurmonumenten ser vargen som en berikning av Nederländernas natur och att den har rätt att finnas, men skriver också att man inte “blundar för dilemman”, som vargen kan innebära. Precis som i nordisk media (läs mer), skriver tidningar i Nederländerna ofta om vargen som ett problem.
– Döda och lemlästade får visas regelbundet tillsammans med ägarens reaktion. Intressant nog frågar journalisten sällan ägaren om boskapen var väl skyddad. Vi har haft vargar i Drenthe i minst ett år nu, så det är inte en överraskning för fårägare. Höns har en väl skyddad bur eftersom alla vet att de annars är i fara för räven. Men det finns fortfarande oskyddade får överallt. Är det inte att be om problem? skriver föreningen.

Källor: VRT, Natuurmonumenten och Landschap

Mer att läsa