Gå till innehållet

Varför överlever så få lejonhanar?

Lejon föder ungefär lika många hanar som honor, ändå finns det två till tre gånger så många fullvuxna honor i det vilda och i Okavango-deltat blir bara en av åtta lejonhanar vuxna enligt filmarna och National Geographic-medarbetarna Dereck och Beverly Joubert. Vad det beror på utforskas i naturdokumentären “Game of Lions” på tv-kanalen Nat Geo Wild.

Lejon, Kenya  Foto: Sören Lindén

Lejon, Kenya Foto: Sören Lindén

Ungefär vid två års ålder blir hanar utstötta ur sin lejonflock medan honorna får stanna kvar. De unga hanarna driver därefter runt antingen själva eller i små grupper tillsammans med bröder eller kusiner. Om de hamnar i andra lejons revir riskerar de att bli bortjagade eller till och med dödade. De löper också en större risk att stöta på människor och deras fällor under de här vandringarna och en majoritet av alla lejonhanar dör under den här tiden.

Nästa steg för en lejonhane är att försöka ta över ett revir, men det sker alltid efter en farlig strid om reviret med den befintliga alfahanen. Om en ny hane tar över ett revir dödar han nästan alltid ungarna i flocken eftersom han inte vill ödsla energi på att hjälpa något annat lejons gener och eftersom lejonhonor inte vill para sig medan de tar hand om små lejonungar.

En annan fara för hanlejon är att de är det primära målet för troféjägare. Det finns bara någonstans mellan 20 och 30 000 vilda lejon kvar i Afrika, vilket är en minskning med hela 95 procent på bara 50 år. Varje år skjuter troféjägare, som ofta kommer från västerländer, 700 lejon och de väljer ofta vuxna hanar, som alltså redan gått igenom en hel del för att överhuvud taget överleva.

När en hane skjuts blir flocken splittrad och risken ökar att en ny hane kommer in och då dödar de ungar som finns i flocken. En skjuten hane innebär därför nästan alltid att fler lejon drabbas.

– Vi vill att den här filmen ska vara början på en konversation om bevarande av lejon. Med tanke på det öde som drabbar lejon och andra vilda djur så är det största problemet ignorans och bristande kunskap. När folk har bra information brukar de fatta bra beslut, säger Dereck Joubert.

Källa: Livescience

Mer att läsa