Gå till innehållet

Vårfåglar kommer allt tidigare

Svarthätta, en av arterna som kommer betydligt tidigare. Foto: Zsombor Károlyi

Ni som följer vår dagbok från Ottenby fågelstation vet att vårfåglarna är väldigt sena i år, men om man jämför Ottenbys statistik från 1970-talet och fram till 2012 är en tydlig trend att fåglarna kommer allt tidigare till oss på våren. I snitt kommer flyttfåglarna 3,8 dagar tidigare nu jämfört med för ungefär 40 år sedan.

Störst tidigareläggning står gransångare, rödvingetrast, svarthätta och buskskvätta för som nu anländer 8–11 dagar tidigare idag än för 30 år sedan. Anledningen är att vi över lag fått mildare och fuktigare vintrar.

Statistiken från fångstsiffrorna visar också på flera långsiktiga populationsminskningar. Ortolansparven benämns ha en “katastrofal utveckling” och brushane, blåhake och törnskata noteras ha “oroande trender”. Bättre går det för till exempel enkelbeckasin, skogssnäppa, svart rödstjärt, steglits, gärdsmyg, ärtsångare, gransångare och blåmes.

Källa: Hellström, M., Ottvall, R., Andersson, A., Johnsson, F., Waldenström, J. & Lindström, Å. 2013. “Fågelräkning och ringmärkning vid Ottenby 2012”. Rapport, Ottenby fågelstation (pdf)

Mer att läsa