Gå till innehållet

Värdefulla urskogsområden skyddas i 41 nya naturreservat

Ranesvare naturreservat i Jokkmokk/Gällivare - Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län

Ranesvare naturreservat i Jokkmokk/Gällivare – Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län

Sveaskog och Naturvårdsverket har kommit överens om att skydda “några av de största och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla urskogsområdena i landet”. Sammanlagt skyddas 41 områden på ungefär 47 000 hektar, varav cirka 29 000 hektar är produktiv skogsmark. 40 av områdena ligger i Norrbottens län och ett i Västerbottens län. 

̶ Med överenskommelsen får några av de viktigaste urskogarna i landet ett långsiktigt skydd. Nu kan länsstyrelserna formellt skydda skogsområdena som naturreservat och vi kan bidra till att uppnå miljökvalitetsmålen En storslagen fjällmiljö och Levande skogar, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

Naturreservat Stårbatjvare i Arjeplog, Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län

Naturreservat Stårbatjvare i Arjeplog, Foto: Frédéric Forsmark/Länsstyrelsen i Norrbottens län

Naturvårdsverket skriver att skogarnas “biologiska och friluftsmässiga värden” ska bevaras och utvecklas i naturreservaten och “inga verksamheter som skadar områdenas värden får ske”. För att skogen upplåts till naturreservat, men blir kvar i bolagets ägo, får Sveaskog 60 miljoner kronor av staten. Det beräknas ta ett par år innan alla beslut är på plats för bildandet av de nya naturreservaten.

– Överenskommelsen innebär att några av de största och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla urskogsområdena i landet kan ges ett långsiktigt skydd som naturreservat, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Bildandet av de nya reservaten är ett resultat av ett regeringsuppdrag om att inventera skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar. De 47 000 hektaren som det nu slutits avtal om är “den sista i raden och innebär att alla frågor mellan staten och Sveaskog kring inventeringen är lösta”.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa