Gå till innehållet

En av nordvästra Europas mest värdefulla tallnaturskogar hotad

Dalarnas län – Ore skogsrike. Foto: Sebastian Kirpuu

En av nordvästra Europas största och mest värdefulla tallnaturskogslandskap vid Gåsberget i Ore Skogsrike i Dalarna hotas av avverkning. Föreningen Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna har skickat brev till landshövdingen, länsrådet i Dalarna samt berörda myndigheter och politiker om att de ska agera så att skogarna bevaras.

Flera skogar med höga naturvärden i Gåsbergets värdetrakt och i Ore Skogsrike är planerade för avverkning. En värdetrakt är ett större område som har höga naturvärden, exempelvis som utgångsområde för trängda arter att sprida sig från. Även två stora vindkraftparker planeras i området. Nu måste myndigheter och politiker agera för att bevara dessa skogar, skriver Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna i ett pressmeddelande. De naturliga tallskogarna vid Gåsberget behöver akut skydd eftersom få sådana landskap finns kvar i Sverige, eller ens i Europa.

I projektet “Grön infrastruktur i Gåsbergets värdetrakt” som är ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Stora Enso och SLU, framhålls inte skyddsvärdet tillräckligt, skriver Skydda Skogen i pressmeddelandet. Och Naturskyddsföreningen, som har kartlagt skogarna, har uteslutits från projektet.

Föreningarna menar att de skogar med höga naturvärden som finns i Gåsbergets värdetrakt och i Ore Skogsrike inte ska brukas alls, vilket är i linje med naturvårdsforskning och nationella och internationella miljömål.

Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen säger:

– Det är oacceptabelt att Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen inte står upp för våra miljömål, och att de utesluter Naturskyddsföreningen som står för ett legitimt allmänintresse. Att inte bruka skogar med höga naturvärden är i linje med forskning i bevarandebiologi, eftersom vi har så lite skogar med höga naturvärden kvar.

Brännvinsberget i Ore skogsrike efter avverkningen. Foto: Sebastian Kirppu

I brevet skriver Skydda Skogen, Naturskyddsföreningen i Rättvik och Fältbiologerna att om vi inte långsiktigt kan skydda alla skogar med höga naturvärden i en värdetrakt, hur ska vi då någonsin kunna bevara den biologiska mångfalden i Sverige? Det är en fråga som de vill ha svar på från landshövdingen i Dalarna och berörda myndigheter.

Om mindre än en månad, år 2020, ska minst 17-20 procent av alla landområden vara bevarade i ekologiskt representativa och väl förbundna system, enligt internationella och nationella miljömål. Men endast 6 procent av den produktiva skogsmarken i Sverige är idag långsiktigt skyddad, skriver föreningarna.

Margareta Wikström, ordförande för Naturskyddsföreningen i Rättvik säger:
– I Ore Skogsrike och Gåsbergets värdetrakt finns fortfarande skogar med höga naturvärden kvar och dessa behöver bevaras för att nå miljömålen. Detta är dock bara spillror av vad som en gång funnits. Nu vill man in i dessa kvarvarande spillror för att hitta ett legitimt sätt att avverka inom skogar med höga naturvärden.

Mer att läsa