Gå till innehållet

Var fjärde anmälan om misskötta djur är obefogad

September 2013. En nyfiken häst i soluppgången i norra Stockholm. Det är något visst med sommarhalvåret när vi naturmuppar får ha gryningarna för oss själva. Det är i stort sett bara vi som är ute innan solen går upp och vi kan ha flera timmar ostört i våra favoritmiljöer. Men det kan vara minst lika givande att få naturupplevelser tillsammans med vänner.

Häst som inte har något med artikeln att göra. Foto: Erik Hansson

De flesta anmälningar om missförhållande av djur som kommer in till länsstyrelsen är anonyma och i Västernorrland visar sig ungefär var fjärde vara obefogad (119 av 418) när länsstyrelsen gjort en inspektion. Andelen har varit konstant under flera år.

Det här leder inte bara till en jobbig upplevelse för djurägare som misstänkliggörs trots att de sköter sina djur, det gör också att länsstyrelsen slösar med sina begränsade resurser och får mindre tid att vara där de verkligen behövs.

Enligt Helene Löfblad, länsveterinär på Länsstyrelsen i Västernorrland, beror de obefogade anmälningarna ofta på okunskap hos anmälaren eller osämja mellan grannar.

Källa: P4 Västernorrland

Mer att läsa