Gå till innehållet

Vanligt insektsgift hot mot fåglar

Vitkronad sparv. Foto: Daniel Pettersson

Även små mängder av det vanliga insektsgiftet orsakar viktminskning och försenad flytt för fåglar enligt en ny studie.

Studien gäller ämnena neonikotinoider, som LRF vill använda i Sverige och som sockerbetsodlare sökte dispens för så sent som i våras. Tidigare studier har visat att de kan ligga bakom kraftig nedgång för pollinatörer i Storbritannien, är värre än man tidigare trott för bin och humlor och i åtskilliga studier visat sig påverka bin negativt. De har även visat sig ha effekter på vattenlevande insekter.

LÄS ÄVEN: • Frankrike först med totalförbud mot insektsgift

Den nya studien gjordes på vitkronad sparv, en relativt vanlig art i Nordamerika. Forskarna kom fram till att neonikotinoiden imidacloprid minskar chansen för flyttfåglar att överleva och att föröka sig. Detta eftersom fåglarna snabbt tappar i vikt och stannar i flera dagar längre innan flytten för att försöka kompensera för förlusten av kroppsfett.

LÄS ÄVEN: • Ny studie ifrågasätter bekämpningsmedels effektivitet

Två tidigare studier på rödhönor har visat att neonikotinoider försämrar ungarnas immunförsvar, minskar äggens storlek och försämrar fåglarnas möjligheter att föröka sig. 2017 kom även en studie som visade att vitkronade sparvar som fått i sig neonikotionoider får svårare att orientera sig.

LÄS ÄVEN: • Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel

– Monokulturer med en enda gröda är starkt beroende av kemikalier, tyvärr är det inte gynnsamt för livet och den biologiska mångfalden. Vi borde ge incitament till jordbrukare att använda diversifierade system istället för att ersätta en kemikalie med en annan, säger Christy Morrissey, till EHN.

Christy Morrisey är huvudförfattare till studien och ekotoxikolog vid University of Saskatchewan’s College of Arts and Science.

Källor: Science och Brussels Times

Mer att läsa