Gå till innehållet

Vanliga kemikalier gör möss asociala och oroliga

Mus. Foto: Erik Hansson

Mus. Foto: Erik Hansson

I en ny studie lät forskare utsätta möss för kemikalier som är vanliga i omgivningen och studerade sedan hur mössen agerade. Det visade sig att de undvek andra möss, var oroligare och gärna höll sig för sig själv. 

Alexander Suvorov studerar miljöhälsa vid University of Massachusetts i Amherst i USA. Han exponerade gravida möss för kemikalierna bisphenol S (finns i t ex kassakvitton), BDE-47 (flamskyddsmedel som numera är förbjudet) och TBBPA (flamskyddsmedel). Doserna av ska ha motsvarat vad människor utsätts för.

När musungarna sedan föddes uppvisade de som utsatts för kemikalier ett mer asocialt och oroligt beteende. De höll sig i större utsträckning ensamma och undvek ofta kontakt med främmande möss. Det fanns också tecken på att kemikalierna påverkade kroppsvikten.

Hur vi människor påverkas av dessa kemikalier som finns i vår omgivning är fortfarande relativt okänt och det behövs större och fler studier för att bekräfta resultaten, enligt Alexander Suvorov. Det är inte heller säkert att människor påverkas på samma sätt som möss. Studien ska, enligt Student Science ses som ett tecken på att det bör forskas mer på hur dessa kemikalier påverkar beteenden och vikt.

Det finns däremot flera studier sedan tidigare som visat tecken på kopplingar mellan att utsättas för flamskyddsmedel och lägre IQ, finmotorikproblem och koncentrationssvårigheter. Det har också visats att flamskyddsmedel påverkar beteendet hos fiskar.

Källa: Student Science

Mer att läsa