Gå till innehållet

Valköttsföretag bekostar forskning för att rädda branschen

Vikval utanför Reykjavik. Foto: Erik Hansson

Vikval utanför Reykjavik. Foto: Erik Hansson

Valköttsätandet i Japan har minskat de senaste åren. Nu presenteras en ny studie som menar att ett ämne i valar kan motverka demens. Undersökningen är dock bekostad av ett företag i Japan som säljer näringsdrycker och måltidsersättning som innehåller ämnet. Företagets förhoppning är att få igång försäljningen igen.

Det äts allt mindre valkött i världen. Norge tillåter kommersiell valjakt, men landets valfiskare försöker sälja sitt kött till Japan och får hjälp med marknadsföringen av norska staten, eftersom norrmän inte äter det i samma utsträckning. På Island är det också tillåtet med valjakt och där äts fortfarande en del valkött, men framför allt av äldre invånare och av turister som tror att det är en tradition.

Även i Japan minskar konsumtionen av valkött även om det fortfarande äts 4000-5000 ton årligen. För att försöka öka försäljningen har nu valköttsföretaget Kyodo Senpaku, som säljer näringsdrycker och måltidsersättning med ingredienser från valar, bekostat en studie som menar att ämnet “balenine” i valkött kan motverka demens.

– Om det här används rätt kan det inte bara upprätthålla efterfrågan på valkött, utan även sänka sjukvårdskostnaderna, sa en representant för företaget till Japan Times.

Kyodo Senpaku har utannonserat att de ska importera ungefär 2400 ton valkött från Island.

Sedan 1982 är det förbjudet med kommersiell valjakt i Japan, men landet har fortsatt jaga valar “i forskningssyfte” och marknaden subventioneras av japanska staten. I mars 2014 beslöt Internationella domstolen i Haag att Japan inte längre får jaga valar i Antarktis vatten och det beslutet har landet följt. Japan är dock fortfarande världens största marknad för valkött och sedan 2005 har landet dödat minst 3600 vikvalar.

Källa: Japan Times

Mer att läsa