Gå till innehållet

Välgörenhetsfond satsar 240 miljoner på att återskapa natur

Bronsibis i Donaudeltat. Foto: Erik Hansson

Den nyetablerade välgörenhetsfonden Endangered Landscapes Programme har utannonserat sina första projekt. Åtta “Landscapes for life” (landskap för livet) får dela på över 240 miljoner kronor för att återskapa och skydda olika naturområden.

Bland projekten som får bidrag finns bland annat:
• Rewilding Europe som ska återställa våtmarker och stäppmarker i Donaudeltat och en 120 000 hektar stor korridor i naturen på västra iberiska halvön.
• Fauna & Flora internationals projekt för att återskapa över 500 kilometer av sårbar turkisk Medelhavskust för att bland annat gynna högfenad haj och munksäl.
• Frankfurt Zoological Society som vill återskapa torrlagda våtmarker i Vitryssland och Ukraina för skapa möjligheter för vargar, älgar, visenter och större skrikörn
• Vildmarksgynnande projekt i Rumänien och Georgien.

LÄS ÄVEN: • Återskapad natur – viktig del av lösningen på klimatförändringarna

Målet med Endangered Landscapes Programme är att skapa ett vildare Europa med större biologisk mångfald och att skapa hållbara ekosystem som både gynnar natur och människor. En ny studie har också visat att återskapad natur är en effektiv metod att motarbeta klimatkrisen.

– Vi måste sluta tänka på skyddade områden som isolerade enheter i landskapet – vi måste närma oss bevarande på landskapsnivå om vi verkligen ska göra skillnad, sa professorn John Lawton, författare till rapporten “Making Space for Nature” och styrelseordförande för Endangered Landscapes Programmes.

LÄS ÄVEN: • Expertens 10 punkter: Så skulle ett vildare Sverige kunna se ut

Bakom finansieringen av Landscapes for life satsning står stiftelsen Arcadia, grundad av Lisbet Rausing och Peter Baldwin.

Källa: Endangered Species Programme

Mer att läsa