Gå till innehållet

Valexpert om delfiner i Östersjön

Öresvin/flasknosdelfin. Foto: NASA via Wikimedia

Öresvin/flasknosdelfin. Foto: NASA via Wikimedia

I april 2015 uppehöll sig en flasknosdelfin (öresvin) i Karlskrona i Blekinge, vid Hasslö (se kommentar här) och utanför Saltö. I slutet av maj har en flasknosdelfin setts till vid flera tillfällen längs Södermanlands södra kust och i Norrköping. Är det en ensam individ eller en liten Östersjöpopulation på gång?

Enligt Mats Amundin, forskningschef på Kolmården, verkar det ha varit en ung och välnärd delfin med oskadad ryggfena som befann sig i Blekinge, men frågan är om det är samma individ som sedan setts längre norrut i Östersjön?

– Jag kan inte avgöra från de bilder jag sett om det är samma individ, men med bra bilder brukar det gå att identifiera individer av öresvin (flasknosdelfin). Det kan tyckas sannolikt att det är samma individ, men samtidigt vet vi att det är mer än en på besök i Östersjön, berättar Natuhistoriska riksmuseets valexpert Thomas Lyrholm när vi tar kontakt med honom.

Har de möjlighet att överleva i Östersjön?
–  De verkar klara sig ganska bra, men kan kanske få hudproblem.

Vad för hudproblem?
– Den kan få till exempel svampangrepp, vilket sägs vara vanligt när valar uppehåller sig i bräckvattenområden.

Kan det etableras en population flasknosdelfiner i Östersjön?
– Någon ”population” tror jag inte vi kan hoppas på.

Varför inte?
– Observationer av arten görs inte så ofta att det finns anledning att tro att det rör sig om mer än tillfälliga besök än så länge.

Normalt sett lever flasknosdelfiner i större grupper och de finns bland annat i Nordsjön med en stor population utanför Skottland. Samtidigt som observationerna gjordes i Södermanland befann sig dock öresvin både utanför Köpenhamn (21-24 maj) och i Tyskland.

Om man ser en delfin till havs råder Mats Amundin på Kolmården att inte gå närmare än 75 meter och slå av både motorn och ekolodet i god tid för att inte råka skada eller skrämma iväg den.

Källa: Blekinge Läns Tidning, Valar.se och SVT Öst

Mer att läsa