Gå till innehållet

Valar ses nu regelbundet utanför New York – en framgångssaga för naturvård

Den hotade arten nordkapare ses ibland utanför New Yorks kust. Det finns bara några hundra individer kvar av denna art som tidigare hade en population på över 100 000. Foto: Moira Brown och New England Aquarium.

Under 60-80-talet sågs det knappt några valar i havet utanför New York. Idag, efter årtionden av naturvårdsarbete och hårdare miljölagar, frodas flera arter valar och delfiner i vattnen utanför New York. Det rapporterar ABC News.

Tack vare miljöinsatser och lagarna Clean Water Act, Endangered Species Act och Marine Mammal Protection Act stoppades föroreningarna av New Yorks vatten och allt större hänsyn togs till det marina livet utanför storstaden. Valforskare vittnar om hur de under 60-80-talet kunde se en val om året. De senaste åren arrangeras det naturturism i form av valskådning och turisterna ser flera valar och mängder av delfiner på en normal fyratimmarstur. Ekosystemen har återhämtat sig och området räknas nu som en framgångssaga för naturen.

LÄS ÄVEN: • Internationellt skyddsområde för valar röstades ned av bland annat Island och Norge

– Vattnet runt New York är renare än det varit de senaste 100 åren. Det har förbättrats kraftigt sedan Clean Water Act infördes på 70-talet och vi slutade dumpa så mycket orenat kloakvatten och kemikalier från fabriker i våra vatten, säger Ayana Elizabeth Johnson, marinbiolog och grundare av Ocean Collectiv, till ABC News.

Det är framför allt knölvalar som ses i området, men även vikval, kaskelott, sillval, sejval och den hotade arten nordkapare dyker ibland upp.

LÄS ÄVEN: • Valsafari hotar inte valpopulationer

Även om valarnas återkomst och ekosystemens återhämtning är en framgångsaga så saknas det inte hot för valarna. De lever i ett hårt trafikerat sund och tio knölvalar spolades upp döda mellan 2016-2017. En del av dem med skador från kollisioner med fartyg, men även båtarnas höga ljud under ytan tros kunna drabba valarna och orsaka strandningar.

LÄS ÄVEN: • Tio gånger fler knölvalar på 50 år – ej längre hotad

Ett annat hot är att Donald Trump vill återuppta borrandet efter olja och gas i Atlanten, något som Barack Obamas administration förbjöd. I juni utannonserade även Trump att han vill försämra Clean Water Rule, som skyddar floder och vattendrag från bland annat föroreningar.

Källa: ABC News

Mer att läsa