Gå till innehållet

Vägledande dom: Hänsyn till tjäderspel ska tas vid avverkning

Tjäder. Foto: Erik Hansson

Mark- och miljööverdomstolen har nu fattat ett vägledande beslut om att det allmänna intresset av att skydda fortplantningsmiljöerna för tjädern i det här fallet väger tyngre än skogsägarens vilja att avverka. Skogsstyrelsen gjorde därmed rätt som begränsade en avverkning i Västra Götaland eftersom det finns en spelplats för tjäder i närheten.

– Eftersom domen kommer från högsta instans och inte går att överklaga har vi nu ett definitivt kvitto på att vi tänkt rätt när vi gjort de svåra avvägningarna kopplade till dagens lagstiftning om artskyddet i skogen, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

LÄS ÄVEN: • Ännu en domstol fastslår: Hänsyn till tjäder krävs vid avverkning

Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att avverkningen kan leda till att “det berörda områdets kontinuerliga ekologiska funktion för tjäderpopulationen i området inte kan upprätthållas” och att hänsyn måste tas till storleken på tjäderbeståndet på lokal och regional nivå. Det räcker inte att det finns mer tjäder i andra delar av Sverige.

LÄS ÄVEN: • Stor rapport om tjädern i Sverige: Början på regionalt utdöende

Domstolen anser också att skogsägaren har rätt till ersättning om ett beslut enligt miljöbalken medför att marken blir svårare att bruka.

Bakgrunden i fallet är att en skogsägare ville göra två avverkningar i Bollebygds kommun om totalt 16 hektar. Eftersom tjädern är skyddad enligt artskyddsförordningen sattes det upp begränsningar i form av skyddade områden runt en tjäderspelplats. Det skulle också lämnas kvar trädgrupper och kantzoner och fick inte ske någon avverkning under häckningsperioden. Domen överklagades, men nu har alltså Skogsstyrelsen fått sin bedömning godkänd i högsta instans.

Källa: Skogsstyrelsen

Mer att läsa