Gå till innehållet

Utterpopulationen fortsätter öka kraftigt

I en av våra första intervjuer här på Natursidan.se i mars 2013 pratade vi med utter-forskaren Anna Roos på Naturhistoriska riksmuseet. Då berättade hon att uttern har gått starkt framåt i Sverige och trenden har fortsatt sedan dess.

Utter. Foto: Anna Roos

Utter. Foto: Anna Roos

Under 80-talet fanns det bara runt 500 individer kvar i Sverige efter att miljögifter som PCB drabbat beståndet hårt. Exakt hur många som finns idag är det ingen som vet, men grova uppskattningar talar om 2000 till 3000 individer och ett tydligt tecken på att uttern ökar är faktiskt att fler dödas i trafiken.

– Vi har helt klart sett en ökning när det gäller antalet döda uttrar. Och vi ser också att uttern kommer in från områden där den inte funnits på många år, säger Anna Roos till TT.

Ett nytt hot mot uttern är dock PFOS och andra fluorerande ämnen, som bland annat kan finnas i rengöringsmedel, utomhuskläder, matförpackningar och brandsläckningsskum. Dessa giftiga ämnen återfinns i allt större halter i obducerade utterkroppar just nu.

– Man har uppmätt jättehöga halter. Och det kan komma att bli ett allvarligt problem om det fortsätter att öka i miljön, säger Anna Roos.

Läs vår intervju med Anna Roos här.

Källa: SVD

Mer att läsa