Gå till innehållet

Utredning föreslår skärpta kemikalielagar efter allvarliga utsläpp

Fyrisån. Foto: Ulf Bodin via Flickr https://www.flickr.com/photos/ulfbodin/

Fyrisån i Uppsala drabbades av miljögifterna. Foto: Ulf Bodin via Flickr 

Det har kallats en av de allvarligaste kemikalieolyckorna på decennier när högflourerade ämnen så som PFAS och PFOS under lång tid spridits i åar och dricksvattentäkter. Nu föreslår regeringens utredare en rejäl förändring av kemikalielagstiftningen, bättre tillsyn och att farliga ämnen ersätts.

Bakgrunden är bland annat att stora mängder miljögifter läckt ut i naturen i Uppsala och Blekinge utan att någon riktigt tagit på sig ansvaret (läs mer här). Nu har regeringens utredare Göran Enander föreslagit en rad åtgärder för att förbättra situationen.Han tycker bland annat att det behövs förbättrad miljötillsyn, kontroll hos myndigheter och kontroll hos kemikalieanvändarna. För att komma åt problemen vill han se skärpta kemikalielagar eftersom det i dagsläget i stort sett är fritt fram att börja använda nya kemikalier utan att bevisa att de är ofarliga, säger han till Ekot och fortsätter:

– Det är inte någon som glömt att skruva på en kran utan det är ganska stora systemeffekter, alltså det är hela miljöarbetet som vi kommer in på mer eller mindre här. Det viktigaste är ju kemikalielagstiftningen, helt klart. Har vi en bra kemikalielagstiftning är det andra mindre intressant.

Göran Enander efterlyser nu snabba åtgärder från samhället för att hitta fler platser som PFAS kan ha spritt sig till och att få till ett bättre samarbete mellan ansvariga myndigheter och departement.

Läs mer om bakgrunden:
Stora mängder miljögifter i Uppsala, försvaret mörkar sin inblandning.

Källa: Ekot

Mer att läsa