Gå till innehållet

Utökat skydd för tumlare på västkusten

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Tumlare. Foto: Erik Christensen via Wikimedia

Länsstyrelsen i Halland vill, enligt Hallands Nyheter, skydda tumlarna utanför kusten genom att utvidga två Natura 2000-områden och dessutom införa ett nytt, kallat Västra Getterön. 

Det är EU som bedömt att det finns för få skyddade livsmiljöer för de hotade tumlarna. De drabbas bland annat av garnfiske när de fastnar i näten och behöver fler områden där de får leva ostört.

LÄS ÄVEN: • Fler nya områden som ska skyddas för att hjälpa tumlarna.

För att råda bot på detta problem har länsstyrelsen i Halland föreslagit utökade skydd i haven, men även i grunda vikar, sandbankar och fuktängar vid bland annat Balgö och Västra Getterön skyddas. Dessa platser ska vara några av de mest biologiskt värdefulla marina miljöerna på västkusten.

Länsstyrelsens förslag om skyddade områden har dock mött protester från yrkesfiskarnas organisationer. De menar att det inte längre finns utrymme för fler begränsningar av fisket om näringen ska kunna vända den negativa trenden.

LÄS ÄVEN: • Naturfilm: Omringad av tumlare – “vilken upplevelse!”

Även Varbergs kommun protesterade mot förslaget eftersom den menar att de utökade skydden hotar kommunens starka tillväxt och flera planerade projekt. Länsstyrelsen har nu tagit hänsyn till kommunens invändningar och minskat förslaget på de skyddade områdena med flera tusen hektar.

Källa: Hallands Nyheter

Mer att läsa