Gå till innehållet

“Uteslut skoglig biomassa i förnyelsebardirektivet”

Kalhygge av FSC-certifierade Sveaskog. Foto: Björn Olin/helifilm.com

Idag på den internationella skogsdagen har 24 miljöorganisationer och 44 urfolksorganisationer skickat ett öppet brev till EU-rådet och EU-kommissionen. De uppmanar EU att bland annat “ställa sig bakom aktuell forskning och utesluta skoglig biomassa i förnyelsebardirektivet (Renewable Energy Directive)”.

Redan för tre år sedan skrev 659 forskare att EU:s biobränsledirektiv är förödande för klimat och biologisk mångfald.

– Även om skogar tillåts växa upp igen kommer trä som avverkas för att brännas öka kolmängden i atmosfären och den globala uppvärmningen i årtionden till århundraden även om träet ersätter kol, olja och naturgas. Det har många studier visat, skrev forskarna då.

I februari gick över 500 forskare ut och varnade för bioenergi från träd och i januari kom en ny rapport som kom fram till att biobränsle från skog ger högre utsläpp än kol och olja.

Stoppa falska klimatlösningar
Nu har ett brev skickats till makthavarna inom EU med ungefär samma budskap. Brevet är undertecknat av 14 svenska miljöorganisationer (däribland Skydda skogen, Fridays For Future, Fältbiologerna och Jordens vänner), 44 urfolksorganisationer (bland annat Sáminuorra, Sámiid Riikkasearvi och Luokta-Mávas) och tio internationella organisationer (exempelvis Robin Wood och Global Forest Coalition).

– Det är dags att sätta stopp för falska klimatlösningar och avlägsna klimatmål som ger en falsk känsla av trygghet när ni egentligen uppmuntrar politik som bokstavligen sågar av den gren vi alla sitter på, skriver organisationerna till EU.

“Byt inte fossila bränslen mot något lika illa”
I brevet påpekas också att forskare och miljörörelsen i årtionden varnat för de negativa effekterna av att förbränna fossila bränslen, men att det inte får ersättas med något som de anser är minst lika illa – skoglig biomassa. Det är varken “koldioxidneutralt” eller klimatsmart, menar undertecknarna.

– Tiden rinner ut. Vi behöver en minskning av växthusgasutsläppen med 45 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års utsläpp nivåer för att inte passera tippunkter och starta irreversibla kedjereaktioner utanför mänsklig kontroll. I Europa tar det 60-100 år innan ett trädbestånd växt upp igen och kunnat binda den koldioxid som släpptes ut under avverkningen. “Kolneutralitet” år 2080 eller 2100 är helt enkelt för sent, skriver organisationerna.

Förutom att inte skoglig biomassa ska klassas som förnyelsebar anser undertecknarna också att EU måste skydda kvarvarande naturskogar och verka för policys som behåller kolet i marken och i skogen.

Källa: Skydda skogen

Mer att läsa