Gå till innehållet

USA:s miljardbidrag till oljeindustrin hotar klimatet

Oljeborrning i Texas. Foto: Eric Kounce, Public Domain. 

USA:s oljeindustri fick under 2015 bidrag på över 35 miljarder kronor till bland annat löner och utrustning. Utan dessa skulle många av oljeproduktionerna i landet vara olönsamma.

Enligt en studie från Stockholm Environment Institute avgör dessa bidrag och skattelättnader om det över huvud taget ska vara lönt att borras efter olja. Faktum är att nästan hälften av USA:s oljeproduktion skulle vara olönsam utan dessa bidrag, enligt studien.

LÄS ÄVEN: • 16 försämringar för miljön som Trump genomfört

Skulle bidragen dras in minskar troligen oljeproduktionen väsentligt. Men med republikanernas och president Donald Trumps förslag på nya bidrag finns risk att det tas upp så mycket olja att det motsvarar 13-20 procent av USA:s sammanlagda koldioxidbudget enligt Parisavtalet.

Källa: Washington Post

Mer att läsa