Gå till innehållet

USA:s marin förbjuds använda ekolod som skadar marina däggdjur

Späckhuggare. Foto: Robert Pittman - NOAA

Späckhuggare. Foto: Robert Pittman – NOAA

Den amerikanska marinens användning av ekolod (läs mer här) har visat sig vara skadligt för marina däggdjur. Nu har en federal domstol beslutat att det inte längre är tillåtet för dem att använda ekolod för träning, tester och rutinuppdrag. 

Ekolod, som används för att upptäcka ubåtar, kan skada valar, delfiner och valrossar allvarligt och dessutom störa dem i deras födosökning och under parningssäsongen. Sedan 2012 har den amerikanska marinen haft tillstånd att använda ekolod i tester och träningssituationer, men det beslutet hävs nu efter ett domstolsbeslut.

LÄS ÄVEN: • Valars mass-strandningar kopplade till oljeborrning och marinen.

I beslutet från domstolen står bland annat att det i tillståndet inte togs tillräckligt mycket hänsyn för att skydda områden i världens hav som anses biologiskt viktiga.

– Slutsatsen är att en betydelsefull del av livsmiljöerna för världens marina däggdjur är undermåligt skyddat, skriver domstolen vidare.

LÄS ÄVEN: • Ljud från fartyg allvarligt problem för späckhuggare.

Kraftfull sonar (”multi-beam echosounder system” (MBES)) är en vanlig metod som används över hela världen av bland annat myndigheter för att kartlägga havsbotten, militärer för att hitta farkoster och energibolag för att hitta platser där man kan leta efter olja eller gas. Det kan jämföras med ett förstärkt ekolod, som hittar fiskar, men ljudet motsvarar det från ett jetplan och när det fortplantar sig i vattnet skadar det marint liv. Inte bara valar, utan även korallrev.

Källa: The Guardian

Mer att läsa