Gå till innehållet

USA pressar Norge till tumlar-säkert fiske

Tumlare vid Kullaberg. Foto: Erik Hansson

Flera tusen tumlare fångas varje år som bifångst i det norska fisket. Nu kräver USA att norska fiskare ska införa “pingers” på sina nät för att förhindra att tumlare dödas i näten. Det ledde till omedelbara krav.

Varje år dör någonstans mellan 2 000 och över 4 000 tumlare i norska fiskenät enligt Havforskningsinstituttet (HI). De fastnar i näten och går en grym död till mötes när de sakta kvävs. Ett sätt att hindra detta är att använda så kallade pingers.

Dessa pingers sänder ut ett ljud som skrämmer bort tumlarna från fiskenäten och det verkar fungera väldigt bra. I de tester som gjorts i det norska fisket har resultatet varit 100-procentigt. Under två år undersöktes 600 fisketurer. I fiskenät utan pingers fastnade 19 tumlare under dessa år. Inte en enda tumlare fastnade i fiskenäten som hade pingers. Internationella försök har visat att bifångsten av tumlare minskar med mellan 70 och 90 procent.

USA:s krav gör att Norge snabbt ändrar i sina regler och från och med den 1 januari 2021 blir det obligatoriskt med pingers för fiskenät.

I Sverige finns dock inga krav på att använda pingers i fisket än. Ida Carlén, tumlarexpert vid Coalition Clean Baltic, sa till SVT Öst i somras att hon inte tycker Sverige gör tillräckligt för att skydda tumlarna i Östersjön och att arbetet går för långsamt. Hon anser att pingers bör införas i hela Östersjön och att det även införs förbud mot fiske med nät i känsliga områden.

Källa: NRK och SVT Öst

Mer att läsa