USA befinner sig i en artutrotningskris

Elfenbensnäbb är en av arterna som nu föreslås deklareras utdöd. Foto: Arthur A. Allen, 1935, färglagt av Jerry A. Payne, USDA-ARS, CC BY 3.0 us.

Motsvarigheten till Naturvårdsverket i USA, U.S. Fish and Wildlife Service, har föreslagit att 23 arter tas bort från listan över hotade arter. Anledningen är att de anses utdöda i landet.

Bland arterna som nu ses som utdöda i USA hittas bland andra fåglarna elfenbensnäbb, bachmanskogssångare, marianerglasögonfågel, fisken Gambusia georgei och åtta arter sötvattensmusslor. Många av dem sågs senast någon gång på 1900-talet. En genomgång av de 23 arterna visar att det är mänsklig aktivitet som är huvudanledningarna till utrotningarna, genom bland annat överexploatering av mark och spridning av invasiva arter. Dessutom förväntas klimatförändringarna ha en allt större påverkan på USA:s arter.

– Klimatförändringar och förlust av naturområden har drivit fler och fler arter nära utrotning. Nu är det dags för samarbeten och proaktiva och innovativa insatser för att rädda USA:s vilda djur, säger Deb Haaland, sekreterare hos U.S. Fish and Wildlife Service.

Myndigheten menar också att landet befinner sig i en ”utrotningskris”. Som exempel nämns att nästan 3 miljarder fåglar tros ha försvunnit från USA sedan 1970.

Men allt är inte mörker i USA:s naturvårdsarbete. U.S. Fish and Wildlife Service lyfter fram att 99 procent av arterna som listas som hotade har klarat sig på grund av de naturvårdsinsatser som gjorts. 54 arter har också tagits bort från listan eftersom de inte längre anses hotade, 56 arter har klassats om från starkt hotade till hotade och det diskuteras att ytterligare 60 arter kan omklassas på grund av lyckade insatser.

Nyligen sköt även myndigheten till ungefär 650 miljoner kronor för att bevara och skydda 226 kvadratkilometer i 13 delstater som är viktiga livsmiljöer åt 55 hotade arter.

LÄS ÄVEN:
• Fågelarten som är så ensam att den glömmer sin sång
• Utan naturvårdsinsatser hade utrotningen av arter varit 3-4 gånger värre
• Borta för alltid – radioserie om artutrotningen
• Artutrotningen av växter kraftigt underskattad

Källa: US Fish and Wildlife Services