Gå till innehållet

Ursprungsbefolkningar får stärkt roll i skydd av naturområden

Regnskogen i amazonas. Foto: Cesar Paes Barreto, Copyrighted free use,

På klimattoppmötet i Bonn beslöt världens regeringar att för första gången ge världens ursprungsbefolkningar en ledarroll när det gäller att skydda skogar och begränsa global uppvärmning. Dessutom gavs de stärkta rättigheter. 

– Det här är en seger för ursprungsbefolkningar som alltid fått kämpa för att få sina rättigheter erkända för att skydda skogar och tackla klimatförändringarna. Det här är en stor framgång, sa Juan Carlos Jintiach från Coica, en grupp som representerade ursprungsbefolkningen i Amazonas.

LÄS ÄVEN: • Sverige sämst på urfolks miljöinflytande över gruvor och vindkraft

De 370 miljoner människor som tillhör ursprungsbefolkningar beräknas bo i områden som rymmer 20 procent av all koldioxid som lagras i tropiska regnskogar.

LÄS ÄVEN: • Rekordmånga skogsbränder i Amazonas på grund av människor och klimatförändringar

Regeringar måste nu föra samtal med ursprungsbefolkningar när de sätter upp nationella klimatmål, men det förutsätter att det också lyssnas och tas hänsyn till vad de säger, påpekar Clare Shakya vid International Institute for Environment and Development.

Källa: The Guardian

Mer att läsa