Gå till innehållet

Urskogsalarm – årets nyord i Norge

Gammal skog. Foto: Erik Hansson

Biologen och författaren Mikkel Soya Bølstad har gett upphov till ett av Norges nya ord under 2019 – “urskogsarlarm”. I hans bok “I skogens dype stille ro” (“I skogens djupa stilla ro”) skildrar han den norska urskogen och hur illa läget är för de riktigt gamla skogarna.

– Jag har absolut känt en ekologisk sorg och jag blir väldigt deppig av att tänka på alla de fantastiska arterna som sakta men säkert är på väg att dö ut. Jag visste inte hur illa det var förrän jag började jobba med boken, sa biologen och författaren Mikkel Soya Bølstad, till Nynorsk Pressekontor tidigare i år.

I samma artikel myntas det nya ordet “urskogsalarm”. Det uppkom som en förklaring till att Mikkel Soya Bølstad i boken “I skogens dype stille ro” förklarar varför den gamla skogen är så viktig att bevara och att bara ungefär en halv procent av den norska skogen i dagsläget kan räknas som urskog, det vill säga skog som är i stort sett opåverkad av människan.

Dessa 0,5 procent kan jämföras med att ungefär 75 procent av skogen i Norge har kalavverkats och ersatts med trädplantage. Precis som i Sverige är många av Norges hotade arter knutna till den gamla skogen.

I Sverige återstår ännu mindre urskog. Av landets produktiva skogsmark är ungefär 0,3 procent urskog (85 000 av 23,6 miljoner hektar).

Mikkel Soya Bølstad anser att Norge ska fortsätta med skogsbruket, men att de gamla skogarna måste kunna skyddas. För den biologiska mångfaldens skull med alla arter knutna till gammal skog, men också för klimatets skull efter som gamla skogar fortsätter lagra stora mängder kol.

Källor: Nationen.no och Språkrådet

Läs mer

Mer att läsa