Gå till innehållet

Urfolks mark har ofta högre biologisk mångfald än naturreservat

Vuntut nationalpark i Kanada. Foto: wikipedia user Chris Kyrzyk, CC BY-SA 3.0, Link

Vi befinner oss i den sjätte massutrotningen och många av världens länder misslyckas med att hindra förlusten av biologisk mångfald. En ny studie visar att i områden som tillhör ursprungsfolk är den biologiska mångfalden lika hög eller ännu högre än i naturreservat.

Studien gjordes i Australien, Brasilien och Kanada och jämförde naturreservat med områden som sköts av ursprungsbefolkning. Forskarna kom fram till att de sistnämnda hade minst lika hög biologisk mångfald och ibland till och med högre än naturreservaten.

LÄS ÄVEN: • Orörd natur är effektivare än bioenergi i kampen mot klimatkrisen

– Minskningar i den globala biologiska mångfalden på grund av markomvandling och livsmiljöförlust driver en “sjätte massutrotning” och många länder har inte ens uppfyllt målen för markskydd på pappret, skriver forskarna i sin rapport.

De undersökte hur sådana brister i Australien, Brasilien och Kanada kan hanteras och kom fram till att det skulle kunna vara framgångsrikt för den biologiska mångfalden med en kombination av vanliga skyddade områden och mark som förvaltas av ursprungsfolk.

LÄS ÄVEN: • Forskare: Världens sista orörda natur måste skyddas

– Skyddade områden är en hörnsten i bevarandet av den biologiska mångfalden globalt, men de nuvarande skyddsnivåerna kommer att vara otillräckliga för att stoppa planetens utrotningskris. Vi måste hantera en större andel av världens område på sätt som skyddar arter och leder till positiva resultat för människor och de arter vi har förlitat oss på i årtusenden, säger Peter Arcese, en av rapportens författare, till Mongabay.

Att ett område är skyddat på pappret innebär inte heller att det har ett faktiskt skydd. En studie från 2018 visar att en tredjedel av världens ”skyddade” natur påverkas starkt av människor.

Källor: “Vertebrate biodiversity on indigenous-managed lands in Australia, Brazil, and Canada equals that in protected areas” och Mongabay

Mer att läsa