Gå till innehållet

Uppvärmt hav pressar nordkaparen närmare utrotning

Den akut hotade valen nordkaparen har förvisso haft ett bra år, men den långsiktiga trenden är dyster. Den globala uppvärmningen har gjort det svårt för arten att klara sig.

Det finns bara 356 nordkapare kvar i världen enligt North Atlantic Right Whale Consortiums senaste inventering och de har minskat med 26 procent på tio år. Den lilla populationen gör arten känslig för minsta störningar. I en ny studie har forskare kommit fram till att ett av huvudproblemen för valen är att allt varmare hav drivit den bort från sina traditionella och skyddade områden till nya platser där den inte är skyddade och där människans fiske och båttrafik utgör ett stort hot. Där blir nordkaparna påkörda, fastnar i nät och störs i sådan utsträckning att det påverkar antalet kalvar de lyckas föda upp.

2017 hittades 17 döda nordkapare i Saint Lawrenceviken, tio dog 2019 och 2020-2021 har hittills 4 valar dött i området där de saknar skydd.

– Nordkapare fortsätter att dö varje år. Skyddande åtgärder måste stärkas omedelbart innan arten minskar så mycket i antal att det inte finns någon återvändo, säger studiens huvudförfattare Erin Meyer-Gutbrod.

Forskarna vill nu se förbud för vissa fiskeredskap, hastighetsbegränsningar för båtar i området och att det läggs resurser på övervakning av valarnas situation.

Källor: Cornell university och Oceanography

Mer att läsa