Gå till innehållet

Uppsala universitets förvaltning planerar stor avverkning i populärt naturreservat

Utsikt från Kung Björns hög i Hågadalen. Foto: Joakimhansén – Own work, CC BY-SA 4.0

Tio hektar skog har avverkningsanmälts i det populära naturreservatet Hågadalen-Nåsten. Bakom beslutet står förvaltaren av Uppsala universitets kapitalförvaltare. Naturskyddsföreningen Uppsala förkastar argumenten bakom den stora avverkningen.

Uppsala Akademiförvaltning har som uppgift att förvalta kapital som donerats av personer som velat stödja verksamheten vid Uppsala universitet. Förutom bostadshus äger förvaltningen också 51 300 hektar skog. I dessa skogar bedrivs ett skogsbruk som Uppsala Akademiförvaltning beskriver så här:

– Uppsala Akademiförvaltning eftersträvar att alla arter som lever i skogen ska kunna leva kvar. Vi avverkar inte skogar med höga naturvärden. Dessa områden avsätts till andra ändamål än aktivt skogsbruk. Våra skogliga åtgärder planeras så att känsliga miljöer i produktionsskogen inte skall ta skada.

Ett av Uppsalas populäraste friluftsområden
2019 avverkningsanmälde förvaltningen tio hektar i naturreservatet Hågadalen-Nåsten utanför Uppsala, som utsågs till världens främsta klimatstad 2018. Området är ett av Uppsalas mest populära friluftsområden enligt Naturskyddsföreningen Uppsala, som anser att avverkningsplanerna är “skandal” och “att det inte borde vara lagligt att avverka på det här sättet i reservatet”.

– Paradoxalt nog kan pengarna från avverkningen i Nåsten komma att finansiera forskning om biologisk mångfald, klimat och hälsa samtidigt som åtgärden har en negativ inverkan på alla tre, säger Barbara Kühn från Naturskyddsföreningen Uppsala.

“Oacceptabla” avverkningar i hundratals naturreservat
Uppsala Akademiförvaltning menar att avverkningen beror på granbarkborreangrepp, men det argumentet avslår Naturskyddsföreningen.

– Träden som står i området var angripna förra året och har inte längre granbarkborrar i sig. De är istället fyllda med granbarkborrens fiender nu och att avverka de träden skulle därför gynna barkborrarna. Stora delar av skogen är dessutom tallskog, säger Ingemar Södergren.

Naturskyddsföreningen Uppsala är inte de enda som påpekat det ologiska i att det nu avverkas i många naturreservat på grund av granbarkborren. 16 naturorganisationer har protesterat mot “oacceptabla” avverkningar i hundratals naturreservat på grund av granbarkborrar. Det har tidigare konstaterats att granbarkborrar i skyddad skog inte påverkar utbrott i någon större utsträckning och att död ved som lämnas i naturen gynnar barkborrars fiender.

Naturskyddsföreningen Uppsala vill se ett starkare skydd för Hågadalen-Nåsten och att skogen får stå kvar.

Källor: Naturskyddsföreningen Uppsala och Uppsala Akademiförvaltning

Mer att läsa