Gå till innehållet

Upprop: Avverka inte skogen vid Njuonniesvarrie

Skogen har 27 rödlistade arter och över 40 naturvårdsintressanta arter men ska avverkas iallafall. Foto: Jonas Nordenström

I veckan skickades ett brev med underskrifter till Sveaskog, Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gällande över 100 hektar avverkningsanmäld naturskog vid berget Njuonniesvarrie, utanför Sorsele. Sveaskog och myndigheterna uppmanas att inte låta den värdefulla gammelskogen vid Njuonniesvarrie kalavverkas.

I brevet, som är signerat av flera miljöorganisationer, står det:
– Vi vill att Sveaskog tar bort sina avverkningsanmälningar på över 100 hektar i skogen vid berget Njuonniesvarrie. Den är förutom en gammal skyddsvärd naturskog med rödlistade arter även viktig att spara av sociala och kulturella skäl, som en av de få kvarvarande skogar nära tätorten Sorsele, där det mesta redan har kalavverkats i alla väderstreck.

Över 40 naturvårdsintressanta arter, varav 27 rödlistade, har påträffats i skogen vid en inventering som Naturskyddsföreningen har gjort. Enligt Artdatabanken är skogsbruk det största hotet mot de allra flesta av dessa arter. Men Sveaskogs avverkningsplaner ligger kvar trots fynd av bland annat den sällsynta svampen urskogsporing och flera andra hotade arter.

Skogen på berget Njuonniesvarrie. Foto: Jonas Nordenström

I brevet framgår att Naturskyddsföreningen i Sorsele har informerat Skogsstyrelsen upprepade gånger om Njuonniesvarries höga naturvärden och om de hotade arterna. Men Skogsstyrelsen har fortfarande inte gjort någon nyckelbiotopsinventering så att de höga naturvärdena kan bekräftas.

De som har signerat brevet är representanter från Skydda Skogen (som även är initiativtagare till uppropet), Naturskyddsföreningen i Sorsele och Rättvik, Fältbiologerna, Västerbottens Ornitologiska Förening, Klimataktion, End Ecocide Sweden, Framtiden i Våra Händer, Skiftet och Klimatriksdagen.

Läs även:
Sveaskog ska avverka 1099 hektar naturskog vid Sorsele, myndigheterna ser tyst på

Mer att läsa