Gå till innehållet

Upphettningen fortsätter – över 35 år av ovanligt varma månader

Soluppgång. Foto: Erik Hansson

2019 var det näst varmaste året på 140 år – 2016 behåller rekordet. Den varmaste januarimånaden någonsin och de näst varmaste februari och mars inträffade 2020. Den globala upphettningen fortsätter.

När även medeltemperaturen i mars 2020 låg över medelvärdet för 1900-talet innebar det att det var 45 år sedan världen upplevde en mars månad som inte hade en högre temperatur än normalt. Det är också nu 423 månader sedan någon månad haft en temperatur under 1900-talets snitt, enligt NOAA National Centers for Environmental Information.

NASA har räknat ut att 19 av de senaste 20 åren har varit de varmaste som hittills uppmätts och här i Sverige går uppvärmningen dubbelt så snabbt som världens medeluppvärmning enligt siffror från SMHI, som SVT rapporterar om.

Global temperatur på land. Källa: NASA

Just nu, under pågående coronakris, har utsläppen minskat kraftigt, men vi har redan fyllt atmosfären med mängder av växthusgaser som kommer påverka klimatet under lång tid framöver. Det råder en fördröjning mellan utsläppen och uppvärmningen. Om vi även efter coronapandemin fortsätter minska våra utsläpp kommer resultatet av det att märkas först om flera år, tills dess kommer upphettningen fortsätta. Dessutom har tidigare ekonomiska kriser enbart inneburit korta avbrott i en ständigt ökande utsläppskurva.

Källor: NOAA och Mashable

Mer att läsa