Gå till innehållet

Upphettning hotar städers djurliv – växtlighet hjälper

En ny studie från Nordamerika visar att stadslevande djur drabbas av allt varmare temperaturer och att utvecklingen är värst i städer som redan är relativt varma och som framför allt har små grönområden.

Forskarna undersökte förekomsten av 37 inhemska däggdjur på 725 platser i 20 nordamerikanska städer med hjälp av viltkameror. De använde även en modelleringsmetod för att uppskatta hur det går för djuren i andra städer. Över lag får städernas djur det allt svårare i takt med att urbaniseringen fortgår. När fler personer lämnar landsbygden för storstäder blir de allt mer tätbebyggda och det är ofta grönområden som bebyggs och försvinner.

Sämst går det för de djur som lever i tätbebyggda städer som är varma och har små områden med vegetation. Det beror troligen på den urbana värmeeffekten. Byggnader, vägar och annan infrastruktur håller kvar värmen mer än naturliga landskap. Det är därför varmare i städer än i den obebyggda omgivningen.

– Det är en utmaning som människor måste ta itu med. Extrem hetta är ett stort problem i hela världen. De åtgärder som vi vidtar för att minska problemet för människor kommer också att gynna de vilda djur som vi delar våra städer med, berättar Jeffrey Haight,studiens huvudförfattare.

Bästa sätten att minska värmeböljor i städer är att plantera fler träd, det har dessutom stor betydelse för kollagring och ren luft och hjälper växter städer mot översvämningar.

I en stad som Chicago, som ligger relativt långt norrut och har ganska stora parkområden går det bättre.
– Vi har verkligen försökt att skydda dessa grönområden och det är det som kommer att hjälpa oss att behålla vårt djurliv och vår biologiska mångfald när den globala uppvärmningen fortsätter att intensifieras, säger Seth Magle, chef för Urban Wildlife Institute vid Lincoln Park Zoo, en av författarna till studien.

Oroväckande utveckling för nordamerikas rävar

Forskningen visade att urbaniseringen drabbar större däggdjur (pumor och björnar) värre än små (exempelvis ekorrar och kaniner). Mest bekymrad är dock Seth Magle över Nordamerikas rävar. De är redan på tillbakagång och särskilt svårt är det för den nordamerikanska arten gråräv. Den är inte lika väl anpassad till stadslivet som rödräv – en art som även finns i Europa och Sverige.

Att det blir färre rävar i städerna kan också få konsekvenser. Rävar äter mycket råttor, vilket hjälper till att hålla dem på rimliga nivåer.

Läs även

• Grönare städer kan rädda tiotusentals liv
• Att bo nära grönområden minskar risken för stroke
• Luftföroreningar skadar barn – grönområden hjälper
• Häckar minskar effektivt luftföroreningar
• Utomhusvistelse förbättrar mental hälsa
• Stadsträd av stor betydelse för kollagring och ren luft

Källor: Nature Ecology & Evolution, och Nature Ecology & Evolution

Mer att läsa