Gå till innehållet

Upp till 450 snöleoparder dödas varje år – nu återstår bara 4000

Snöleopard. Foto: Gunnar Ries, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3003307

Snöleopard. Foto: Gunnar Ries, CC BY-SA 2.5.

Enligt en ny rapport från nätverket Traffic, som granskar handel med vilda djur, vet man att det dödas mellan 220 och 450 snöleoparder årligen, men mörkertalet kan vara stort. Nu finns det bara 4000 vilda snöleoparder kvar.

Det skygga kattdjuret som lever i bergen i centrala Asien är utrotningshotat och hoten den står inför är många. Herrelösa hundar är ett allt större problem och ett allt varmare klimat är en tickande bomb för en art som trivs i kyliga områden i bergsområden. De senaste 16 åren har antalet minskat med 20 procent och det största hotet mot snöleoparden är troligen jakten.

LÄS ÄVEN: • Hemlösa hundar allt större hot mot snöleoparder

Enligt Traffics rapport dödas varje år mellan 220 och 450 individer, men det kan vara grovt underskattat eftersom snöleoparder är skygga och trivs i svårtillgängliga miljöer. Det är svårt att föra statistik över dödade snöleoparder i avlägsna områden.

LÄS ÄVEN: • Klimatförändringar hotar snöleoparden

Djuren skjuts av boskapsägare som “hämnd” för när snöleoparderna tar boskap, vilket är ett ökande problem eftersom snöleopardens naturliga bytesdjur minskar i antal. 20 procent av de dödade snöleoparderna fastnar i snaror avsedda för andra djur och ytterligare 20 procent skjuts enbart för att sälja deras värdefulla päls.

LÄS ÄVEN: • Första bilderna på en snöleopards lyckade jakt

För att rädda snöleoparden föreslår rapporten att det byggs säkra inhägnader åt boskap och att det införs ett försäkringssystem för boskapsägare. Hårdare lagar för tjuvjakt krävs också. I dagsläget undersöks bara en fjärdedel av alla konstaterade fall av tjuvjakt och bara ett av sju fall leder till åtal.

Källa: The Guardian

Mer att läsa