Gå till innehållet

Upp till 300 000 fåglar dör årligen av vindkraft i USA

I en ny stor studie från USA, som sammanställer resultat från 68 olika rapporter, har forskare kommit fram till att mellan 140 000 och 328 000 fåglar dör årligen på grund av kollisioner med vindkraftverk. De har också kommit fram till att ju större vindturbiner, desto större risk att fåglar dödas.

Vindkraftverk i Kalifornien. Foto: Erik Hansson

Vindkraftverk i Kalifornien. Foto: Erik Hansson

Siffrorna är betydligt lägre än den uppskattning som Wildlife Society Bulletin gjorde i våras. Där menades att 573 000 fåglar (varav 83 000 är rovfåglar) dödas av vindkraftverk.

I början av december i år meddelade Vita huset att vindkraftbolag i USA, som vidtar vissa åtgärder för att minimera riskerna, inte längre ska kunna bötfällas för att deras vindkraftverk dödar hotade arter.

– Vindindustrin har på senare tid hävdat att dödligheten bland fåglar kommer att minska i takt med att nya turbiner tas i bruk. Men denna studie visar att så inte är fallet eftersom äldre typer av vindkraftverk inte ingår i studien, säger Michael Hutchins, som är ansvarig för vindkraft inom American Bird Conservancy.

På Mitthögskolan i Sundsvall pågår, som vi skrivit om tidigare, ett försök med att kameraövervaka vindkraftverk och skicka ut signaler som skrämmer fåglar eller stänga av dem när fåglar är i närheten.

Källa: Science Direct via Sveriges Ornitologiska Förening

Mer att läsa