Gå till innehållet

Upp till 20 nya häckfåglar i Sverige till år 2050

Minervauggla. Foto via Wikimedia http://commons.wikimedia.org/wiki/User:%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A

Minervauggla. Foto via Wikimedia

I en framåtblickande studie i tidningen Ornis Svecica spås Sverige få ett fortsatt ökande antal häckande fågelarter framöver. Forskarna bakom studien tror att upp till 20 nya arter, så som silkeshäger, biätare, härfågel och mellanspett, kommer etablera sig i landet fram till år 2050.

Sedan 1850 och fram till nu har Sverige fått 36 nya häckande fågelarter medan tolv arter försvunnit. Enligt den nya studien kommer utvecklingen med fler häckfåglar att öka och fram till 2050 beräknar forskarna att upp till 20 nya arter etablerar sig medan sju riskerar att försvinna.

Forskarna delar upp de nya arterna i elva “troliga”: silkeshäger, ägretthäger, svarthuvad mås, biätare, härfågel, mellanspett, sydnäktergal, cettisångare, stäppsångare, polyglottsångare och trädgårdsträdkrypare och nio “möjliga”: dvärgrördrom, natthäger, purpurhäger, svart stork, skedstork, ormörn, mindre skrikörn, minervauggla och citronärla. Dessutom anses följande tio arter vara “tänkbara”: rödhuvad dykand, stormfågel, havssula, stäpphök, mindre sumphöna, styltlöpare, dammsnäppa, kaspisk trut, vitstjärnig blåhake och träsksångare.

De arter som forskarna inte längre tror kommer häcka i Sverige i framtiden är fjällgås, sydlig kärrsnäppa, rödspov, tornuggla, fjälluggla, vitryggig hackspett och fältpiplärka.

Anledningen till den förändrade faunan är framför allt klimatförändringar och människans påverkan på landskapet.

Källa: BirdLife Sverige

Mer att läsa