Gå till innehållet

Unikt område fullt av liv upptäckt under Arktis

Forskarna hittade ett förvånansvärt rikt ekosystem, dominerat av svampdjur, på toppen av slocknade vulkaner under Arktis. Foto: Alfred-Wegener-Institut / PS101 AWI OFOS System

Under en expedition under Arktis har forskare upptäckt vad de kallar en “massiv trädgård av svampdjur” och en “hotspot av liv”.

Expeditionen utforskade undervattensbergskedjor i centrala arktiska oceanen. På en före detta vulkan hittade de ett dussintal svampdjur som var allt från en centimeter till en halv meter i diameter. Berget var helt täckt av dem och forskarna förstod först inte vad de livnärde sig på, men upptäckte sedan att det berodde på ett samspel med andra organismer. Detta kallas symbios och organismerna för symbionter.

Svampdjur anses vara en av de mest basala formerna av djurliv, men de är framgångsrika och finns i stora mängder i alla hav, från grunda tropiska rev till det arktiska djuphavet. Många arter lever i komplexa symbiotiska förhållanden med mikroorganismer som hjälper dem att exempelvis överföra näringsämnen och göra sig av med utsöndringar.

– Vår analys visade att svampdjuren har mikrobiella symbionter som kan använda gammalt organiskt material. Detta gör att de kan livnära sig på resterna av tidigare, nu utdöda invånare i havsbergen, till exempel rören av maskar som består av protein och kitin och annat instängt dött organiskt material, säger studiens huvudförfattare Teresa Morganti vid Max Planck In­sti­tute for Mar­ine Mi­cro­bi­o­logy.

Det rika ekosystemet visar vilken förmåga svampdjur och andra mikroorganismer har att livnära sig på olika födokällor. Foto: Alfred-Wegener-Institut / PS101 AWI OFOS System

Forskarna kunde konstatera att svampdjuren lever på resterna av en tidigare rik mångfald av arter som levde i området.

– När istäcket snabbt minskar och havsmiljön förändras, är en bättre kunskap om viktiga ekosystem avgörande för att skydda och hantera den unika mångfalden i dessa arktiska hav som är satt under sådan press, säger Antje Boe­tius, chefsforskare på expeditionen.

Det finns cirka 10 000 kända arter svampdjur i världen. De lever under vattenytan och varierar i storlek från några millimeter till flera meter.

Källa: Max Planck Institute

Läs mer

Mer att läsa