Gå till innehållet

Unika naturvärden växer upp i det före detta brandområdet

Tuvull igen. Foto: Erik Hansson

Tuvull i Öjesjöbrännan. Foto: Erik Hansson

Två år efter skogsbranden i Västmanland bildade Sveaskog en 1500 hektar stor ekopark i brandområdet. Nu hittas unika naturvärden i det skyddade området.

I de enorma ytorna som eldhärjades, motsvarande 21 000 fotbollsplaner, växer nu stora bestånd av asp-, sälg- och björkskott i den näringsrika jorden. Dessa får klövvilt att söka sig till området och all död ved lockar till sig insekter, som i sin tur får hackspettar, spindlar och andra fåglar att frodas.

LÄS ÄVEN: • Brandområdet viktigt för hotad vitryggig hackspett.

I området finns, förutom rikligt med tretåig hackspett, även större och mindre hackspett, spillkråka, gröngöling och gråspett. Foto: Erik Hansson

I området finns, förutom rikligt med tretåig hackspett, även större och mindre hackspett, spillkråka, gröngöling och gråspett. Foto: Erik Hansson

Under inventeringar i området har det hittats hela 40–50 revir av den rödlistade tretåiga hackspetten och ugglorna har också hittat tillbaka.

– De häckande pärlugglorna tyder även på att gnagarna kommit tillbaka, och älg och kronhjort ser jag nästan varje gång inne på området. Det är en nystart för allt, säger Sören Larsson, ordförande för Ramnäs-Virsbo Naturklubb i ett pressmeddelande från Sveaskog.

Han berättar att många fåglar och insekter har hittat till området, men påpekar också att även om inte branden var en katastrof för naturen så är det många i bygden som haft det svårt de senaste åren.

LÄS ÄVEN: • Bildreportage från Öjesjöbrännan.

Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog förklarade i våras på en pressvisning hur området kommer förändras i framtiden:

– Från den här kolsvarta marken där allt upplevs som sterilt och dött får vi, som vi ser nu, ett första skikt av mossor och gröna växter i form av mjölkört och väldigt mycket träd, björkar. Det har vi de första fem åren, sedan kommer vi successivt få Sveriges största lövskog. Det kommer inte finnas någon större någon annanstans. Om 50 år kommer den vara en fullmogen björkskog som även innehåller flera andra lövträdslagsarter och den kommer att ha självgallrat så att det finns gott om död ved och det kommer finnas en stor rikedom av hotade arter.

Källa: Sveaskog

Mer att läsa