Gå till innehållet

Ungdomsorganisationer: Hur mycket lidande behövs för att makthavarna ska förändras?

Rosanna Stridell, ordförande för Klimatstudenterna. Foto: Privat

Flera ungdomsorganisationer i Sverige har gått samman inför valet och uppmanar i ett öppet brev, undertecknat “Sveriges yngre generationer”, väljarna att rösta för miljön. De frågar sig bland annat: “När dina barnbarn frågar dig vad du gjorde för klimatkrisen, vad kommer du svara?”.

En av organisationerna bakom brevet (läs det nedan) är Klimatstudenterna. De jobbar för att lärosäten ska hålla sig i linje med klimatmålen. Rosanna Stridell, ordförande i organisationen, berättar att hon valde att engagera sig i Klimatstudenterna eftersom hon kände att det var hjälplöst att studera då klimatkrisen bara fortsätter att förvärras.

– Jag var trött på att känna att jag inte hade en röst i min framtid och eftersom så många unga människor runt om i världen redan kämpar med en kris som de inte orsakade. Jag gick med eftersom jag, som en del av universitet, har makt att påverka de beslut som universiteten fattar. Universitetens arbete spelar roll då det är en kris som de forskar mycket om, utan att agera i linje med den forskningen. Att engagera mig med andra ungdomar som också bryr sig om en bättre värld är det bästa sättet att motverka klimatångest.

Hur har din klimatångest påverkat dig?
– Jag har haft svårare att fokusera på mitt skolarbete och sociala liv eftersom allt känns mindre viktigt än att ta itu med krisen vi befinner oss i. Jag känner ofta att jag inte kan vila för att jag borde lägga den tiden på klimatarbete eftersom det är ett sådant stort problem. Jag har också haft mycket svårare att planera för en framtid eftersom jag bara är så rädd och osäker på vad de kommande åren kommer att innebära. Jag känner mig också ofta ensam då det bara känns som att jag skriker på hjälp medan resten av världen, särskilt makthavarna, väljer att ignorera det, även när så många människor lider av denna kris. Varje tiondel Celsius temperaturen inte ökar med räddar liv, därför vill jag bidra till den utvecklingen. Det är svårt i ett tillstånd av klimatångest, därför är det viktigt för mig att motverka den ångesten genom engagemang med andra likasinnade ungdomar.

Ni skriver i ert öppna brev (se nedan) att bara 2 av 8 partier bedriver en politik som ens är i linje med Parisavtalet. Hur känns det för dig att klimat och miljö är så lågprioriterade frågor i valrörelsen och i många partiers politik?
– Det känns verkligen hjälplöst att klimat och miljö går i andra hand. Mänskligheten har känt till klimatkrisen sedan innan vi föddes och makthavarna har haft mer än tillräckligt med tid att ta itu med krisen. De hade kunnat undvika det nuvarande lidandet, men ignorerade hotet. Klimatkrisen är här nu, i form av torka och naturkatastrofer vi ständigt ser i nyheterna, och det är som att vi blivit förlamade. Det är riktigt jobbigt att se politiker prioritera vinst framför människor. Klimatkrisen är den största frågan som mänskligheten står inför och påverkar flertaliga politiska frågor såsom hälsa, säkerhet och migration. Riksdagsvalet år 2022 är vår sista chans, varför det bara är förbryllande och skrämmande hur mycket klimatkrisen har satts åt sidan. Ibland undrar jag hur mycket lidande som behövs för att makthavarna ska skapa förändring.

Ungdomsorganisationernas öppna brev:

“Alla röstberättigade,

Vi, Sveriges yngre generationer, skriver till er för att be er att tänka på oss – era barn, barnbarn och det här landets framtid – när ni går och röstar den 11 september. Vi skriver till er för att vi är livrädda. Vi är livrädda för att vår framtid äventyras på grund av klimatkrisen. En kris som politiker och makthavare år efter år blundar för, trots att forskare varnat för farorna med global uppvärmning och förbränning av fossila bränslen sedan innan vi ens föddes.

I detta nu upplever Europa sin största torka på 500 år. De extrema temperaturerna får ytterligare effekter. Extrema översvämningar har drabbat Bangladesh, Australien, Uganda och Tyskland. Vi ser flertalet dödliga bränder och långvarig torka. Mer än 7 miljoner barn är akut undernärda i Östafrika där torkan gjort tillgången på vatten och mat ännu svårare. 2018 års skogsbränder här i Sverige och andra naturkatastrofer kommer förvärras ytterligare i takt med att vår värld värms upp. Vi alla ser effekterna av klimatförändringarna. Vi lever i en kris. Varför väljer ändå en så stor del att titta bort när det är vår framtid som står på spel? Ska vi bara acceptera en framtid härjad av naturkatastrofer, utbredd sjukdom och matbrist på en allt mer obeboelig planet?

Dessa katastrofer beror till stor del på oreglerad förbränning av fossila bränslen, ohållbar markanvändning, avskogning och användning av biobränslen till följd av avsaknaden på statliga åtgärder. En enkel utväg som dagens politiker tycks ha valt är att blunda för verkligheten och presentera kortsiktiga frågor som bara fördjupar krisen och ger ert parti fler röster. Ert ansvar är att se över partigränserna och prioritera den stora omställning av samhället vi måste göra för att överleva. Det enkla alternativet i den här dystra situationen är att ignorera det hemska som sker runt omkring oss, men vi ber er att agera istället. Vara en positiv drivkraft i den stora omställning av samhället som är livsnödvändig. Var tiondels grad uppvärmning påverkar fler människors liv och de som är minst ansvariga för problemet drabbas hårdast. Globala Syd upplever de värsta effekterna av krisen. Samtidigt lever stora delar av västvärlden över planetens tillgångar, däribland vi i Sverige. Det är också de äldre generationerna som orsakat de historiska utsläppen och skapat ett system som är beroende av fossila bränslen. Vi har inte fått rösta. Vi har inte fått fatta beslut. Vi har inte fått vara med och påverka vårt nuvarande trasiga system. Klimatkrisen är en fråga om rättvisa. Det här är arvet som du väljer att lämna till dina barn.

I valet den 11 september 2022 har du en avgörande möjlighet att ta itu med orättvisan. IPCC skriver i sin senaste rapport att det fortfarande finns hopp om att undvika de mest katastrofala effekterna av klimatförändringarna, men de globala utsläppen måste nå en topp 2025 för att hålla uppvärmningen till 1,5°C. Sex av de åtta politiska partier i Sveriges riksdag har i dagsläget klimatplaner som inte är i linje med Parisavtalet. Vi kommer att fortsätta pressa regeringen tills vi får den förändring som behövs. Vi ber er som har förmånen att rösta att ta ställning för och med oss.

Och de andra viktiga frågorna i samhället? Flera är kopplade till klimatkrisen på något sätt. Den nationella säkerheten hotas av klimatkrisen, då exempelvis strider om mat, vatten och andra naturresurser kommer att öka. Även sjukvården riskeras att överbelastas av de negativa hälsokonsekvenser som luftföroreningar och extrema temperaturer medför. Klimatkrisen påverkar alla människor och alla aspekter av livet, men enligt Novus senaste väljarundersökning är miljö och klimat bara den sjunde viktigaste frågan. Det skrämmer oss. Det skrämmer oss att ingen agerar på forskningen.

Om du är osäker på hur olika partier ställer sig till klimatfrågor kan du läsa på Naturskyddsföreningens hemsida eller här: https://www.naturskyddsforeningen.se/kampanj/val2022/

Nästa val är för sent. Vi har redan väntat för länge. När dina barnbarn frågar dig vad du gjorde för klimatkrisen, vad kommer du svara?

Vänliga hälsningar,
Sveriges yngre generationer

Klimatstudenterna
Extinction Rebellion Youth
Fältbiologerna
Klimatalliansen
Animal Rebellion Stockholm”

Mer att läsa