Gå till innehållet

Ungdomar i gemensam manifestation mot Kallakgruvan

Från Fridays for futures och Sáminuorras manifestation. Foto: Carl-Johan Utsi, Fridays for future

Nu när striden om Kallak går in i sitt slutskede genomförs en manifestation i Gállok/Kallak utanför Jokkmokk av den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra och Fridays For Future för att sätta press på Sveriges regering att stoppa järnmalmsgruvan.

Kallakgruvan har fått hård kritik från forskare, samebyar, miljörörelsen, länsstyrelsen och FN eftersom den hotar rennäringen och naturen i området och världsarvet Laponia, samt dessutom innehåller relativt små fyndigheter.

Den socialdemokratiska regeringen, vars näringsminister påstått att ”socialdemokrater älskar gruvor”, väntas ge besked om gruvan i mars och för att sätta ljus på frågan genomfördes idag en manifestation i Jokkmokk där bland andra Sáminuorra, Fridays for future och flera samebyar deltog.

– Världens blickar riktas nu mot Gállok och vad den svenska regeringen beslutar sig för att göra. Frågan om Gállok är inte bara en lokal fråga där några hundra arbetstillfällen ställs mot renskötseln. Det är en fråga om sunt förnuft, om urfolks rättigheter att förvalta sin egen mark och på så sätt skydda den från förstörelse. Det handlar inte om att säga nej till en gruva, utan om att säga ja till livet, ja till framtiden. Mänskliga rättigheter, miljö, klimat och urfolks rättigheter går hand i hand. Det som i längden är bäst för naturen gynnar också hela mänskligheten. Om den här gruvan skulle godkännas skulle marker, biologisk mångfald och årtusenden av traditioner gå förlorade, för alltid, sa Greta Thunberg i sitt tal under manifestationen idag.

Sara-Elvira Kuhmunen, förbundsordförande i Sáminuorra säger att beslutet som den svenska regeringen ska ta påverkar både den nuvarande och kommande generationers framtid:
– Vi förväntar oss ett beslut som grundar sig i att kultur, natur och liv värderas högst och som följer internationella konventioner som Sverige förbundit sig till att följa, säger hon.

Sara-Elvira Kuhmunen. Foto: Carl-Johan Utsi, Fridays for future

Siri Länta från Jåhkågasska Tjiellde Sameby påpekat att det inte går att kombinera renskötsel med en gruva sida vid sida:
– Vi har redan lite mark, om gruvan kommer tar den ett stort utrymme. Vi är många unga i Jåhkågasska som vill jobba med renar i framtiden, vart ska vi då ta vägen? Hur ska vi kunna hålla på med renskötseln i framtiden?

Källa: Pressmeddelande från Fridays for future

Mer att läsa