Gå till innehållet

4 av 5: mycket viktigt med grön hänsyn i stadsplanering

Vikten av träd och grönområden i städer slås fast i studie efter studie. Foto: Erik Hansson

Naturvårdsverket har genomfört en undersökning om vad folk anser om träd i städer. Fler ansåg dem “mycket viktiga” när de fick lära sig att det är “samhällsekonomiskt lönsamt att budgetera för trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat”.

– Trots att tjänsterna är grunden i människans välfärd och livskvalitet är de fortfarande osynliga i flera samhällsbeslut, förklarar Karin Skantze, projektledare för Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att kommunicera ekosystemtjänster.

Med ekosystemtjänster menas naturvärden som bidrar till människors livskvalitet och välfärd. Till exempel att träd och parker i städer ger bättre luft, vatten och klimat, samt minskar buller, risken för översvämningar och bidrar till en bättre folkhälsa.

LÄS ÄVEN: • Natur och parker viktigt vid stadsplanering om människor ska må bra

I undersökningen frågades två grupper ut om hur viktigt det är med träd i städer. Den ena gruppen fick i sin fråga veta att “studier visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att budgetera för trädplantering i städer eftersom träden bidrar till bättre luft, vatten och klimat”. Här svarade 84 procent att det var “mycket viktigt”, jämfört med 81 procent i gruppen som inte fick veta att det är “samhällsekonomiskt lönsamt”.

LÄS ÄVEN: • Allt fler städer får bilfria centrum

77 procent av alla tillfrågade anser att det är “mycket viktigt” att det tas hänsyn till trädens och parkernas naturvärden när bostäder och vägar ska byggas. 

– Svaren visar att en stor andel av Sveriges befolkning tycker att träd i städer är mycket viktigt och vill att beslutsfattare ska värdera ekosystemtjänster i samhällsutvecklingen. Det behöver inte finnas en motsättning mellan samhällsutveckling och att gynna ekosystemtjänster. Genom att värdera tjänsterna får beslutsfattare viktiga underlag som visar ekosystemtjänsternas samhällsvärden,  säger Karin Skantze.

LÄS ÄVEN: • Viktigt med fågelsång för unga i stadsmiljö

FN har listat förlust av ekosystem och biologisk mångfald tillsammans med klimatfrågan som de två viktigaste miljöproblem som mänskligheten behöver arbeta intensivt med för att lösa.

Källa: Naturvårdsverket

Mer att läsa