Gå till innehållet

Undersökning: EU-politikernas miljöhänsyn

EU
Tårtdiagram över hur väl partiernas svar stämmer överens med Naturskyddsföreningens åsikter om miljön.

Tårtdiagram över hur väl partiernas svar stämmer överens med Naturskyddsföreningens åsikter om miljön.

I förra veckan fick vi reda på att miljöfrågan är den viktigaste för svenska folket när det gäller EU. Naturskyddsföreningen har nu ställt olika miljöfrågor till partiernas toppkandidaterna inför EU-valet och redovisar resultatet i förenklade tårtdiagram (se ovan).

Enligt dessa är det Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet som har ungefär samma åsikter som Naturskyddsföreningen i en rad frågor. Centerpartiet har dock några frågor där de inte alls går på Naturskyddsföreningens linje, men i jämförelse med EU-valets miljövärstingar Kristdemokraterna och Moderaterna är de överens om det mesta.

Frågorna som politikerna fick svara “ja”, “nej” eller “vet ej” på handlade om klimat, fiske och jordbruk. Som exempel på frågor kan nämnas om kandidaterna vill fördubbla miljöskatternas andel av det totala skattetrycket i medlemsstaterna, minska växthusgasutsläpp med 60 procent till 2030 och förbjuda import av foder som innehåller illegalt fiskade fiskar.

I undersökningen är Socialdemokraterna och Folkpartiet ungefär lika mycket överens med Naturskyddsföreningen medan Piratpartiet står ut från mängden med att svara “vet ej” på 80 procent av frågorna. Huruvida de är miljövärstingar eller miljökämpar är därför svårt att utläsa ur undersökningen.

Topplaceringen i undersökningen (utifrån hur stor andel svar kandidaterna gett som stämmer överens med SNF:s åsikter) fick Staffan Nilsson (C) strax före Isabella Lövin (MP) och Malin Björk (V) medan Christian Engström (PP) svarade sämre än både Gunnar Hökmark (M) och Lars Aduktusson (KD).

Varken Feministiskt Initiativ eller Sverigedemokraterna var tillfrågade i undersökningen.

Läs mer:
Så har EU-parlamentarikerna skött sig i miljöfrågorna.
Svenska folket: Miljön viktigaste EU-frågan.

Källa: Granskningsrapport från SNF (pdf) och frågorna som skickades ut (pdf)

Mer att läsa