Gå till innehållet

Underskattad torka och brandrisk på allt varmare mossar

Traneröds mosse. Arkivfoto: David Castor (user:dcastor). Own work, Public Domain, Link

En internationell forskargrupp har undersökt hur mossar påverkas av den globala uppvärmningen. Deras studie visar att tidigare beräkningar har underskattat torkan som kommer uppstå i det norra skogsbältet i takt med att den globala medeltemperaturen stiger.

Det norra skogsbältet består till stora delar av skogar och mossar, bestående av torv. De sistnämnda lagrar väldigt stora mängder kol och bidrar med sin fukt även till att hindra skogsbränder. Så länge som de är fuktiga.

Men de 59 forskarna, som presenterar sina resultat i tidskriften Nature Climate Change, har nu kommit fram till att i nuvarande klimatmodeller underskattas effekterna av dessa mossar. När temperaturen stiger försämras deras förmåga att lagra vätska och markerna blir torrare.

– Vi måste räkna med mossarnas specifika egenskaper om vi ska förstå det boreala klimatet, nederbörd, vattentillgång och hela kolcykeln. Mossar är väldigt viktiga för att lagra kol och de är väldigt känsliga, säger Manuel Helbig, forskare vid McMaster’s School of Geography and Earth Sciences.

När klimatet värms upp och luften blir torrare lagrar träden mer vatten för att kompensera mot torkan. Men det sker inte i samma utsträckning i mossar och de löper därmed mycket större risk att torka ut. Skogslandskapets mossar riskerar därmed att gå från att hindra skogsbränder att spridas till att underlätta för bränderna. Vi kan vänta oss ännu intensivare skogsbränder i framtiden än vad tidigare modeller beräknat, menar forskarna bakom den nya studien.

Källa: McMaster University och Nature Climate Change

Mer att läsa