Gå till innehållet

Tyrannosaurus rex kan ha varit en invasiv art

Fossil av tyrannosaurus rex. Foto: Pierre Camateros – Own work, CC BY-SA 3.0

Enligt en ny studie kan tyrannosaurus rex ha varit en invasiv art i Nordamerika, som spred sig snabbt och orsakade flera andra arters utdöende. 

Släktet tyrannosaurus levde på jättekontinenten Pangea, som började brytas upp i mindre världsdelar för 200 milljoner år sedan. Då utvecklades släktets 28 arter i olika riktningar och när nuvarande Asien och Nordamerika fick en landförbindelse för 67 miljoner år sedan kan tyrannosaurus rex ha tagit sig över till Nordamerika. Teorin baseras bland annat på att arten har många likheter med asiatiska tyrannosaurus-arter.

De flesta arter som anländer till ett nytt område har inte rätt förutsättningar för att överleva där och de lyckas aldrig etablera sig i det främmande ekosystemet. Vissa arter lyckas dock både etablera sig och konkurrera ut andra arter i ekosystemet. Dessa brukar snabbt sprida sig i den nya miljön och kallas ofta för invasiva arter.

Tyrannosaurus rex hann leva i två miljoner år i Nordamerika innan en stor asteroid träffade jorden och gjorde slut på dinosaurier som inte kunde flyga. Under den här tiden tror forskarna att t-rex kan ha varit en bidragande faktor till att tidigare inhemska dinosaurier dog ut. Dels genom predation, dels genom att konkurrera ut dem om födan.

Forskarna bakom rapporten medger dock att de behövs mer forskning på området för att de ska vara helt säkra på att tyrannosaurus rex verkligen var en invasiv art i Nordamerika.

Källa: Live Science

Mer att läsa